Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Hafan

Senedd TV yw'r sianel ddarlledu ar-lein ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

 

Mae'r wefan yn cynnwys darllediadau byw ac archif o holl drafodion y Cynulliad a gynhelir yn gyhoeddus, gan gynnwys dadleuon y Cyfarfod Llawn a chyfarfodydd pwyllgor. Gallwch hefyd weld digwyddiadau yn y Cynulliad ac ystod eang o fideos byr am y Cynulliad a'i waith yn yr adran Mwy o’r Senedd.

Bydd holl Aelodau'r Cynulliad yn mynd i'r Cyfarfod Llawn a dyma un o'r prif ddulliau sydd gan yr Aelodau i ddal Llywodraeth Cymru a Chomisiwn y Cynulliad i gyfrif, i ddeddfu ar gyfer Cymru a chynrychioli eu hetholwyr.

Hynt Biliau'r Cynulliad

Bydd y dudalen hon yn darparu gwybodaeth gryno ar bob un o Filiau'r Cynulliad wrth iddynt gael eu cyflwyno yn ystod y Pedwerydd Cynulliad (o fis Mai 2011).​

debating chamber
  • Dy gynulliad

    Sy’n hybu dealltwriaeth pobl ifanc o Gynulliad a democratiaeth

|

Senedd TV

|
Watch and listen

​Gwyliwch Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar y we. Gallwch wylio cyfarfodydd Pwyllgor a Chyfarfodydd Llawn yn fyw ar Senedd.tv [Yn agor ffenestr newydd], neu fideos esbonio a mwy ar ein sianel YouTube .

Partners & Help