Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
 

Gwybodaeth am newid enw'r sefydliad

Ar 6 Mai 2020 newidodd enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Senedd Cymru neu Welsh Parliament.

 

Gwybodaeth bwysig am newid enw'r sefydliad


Ar 6 Mai 2020 newidodd enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru i Senedd Cymru neu Welsh Parliament, ac fe'i gelwir yn Senedd yn gyffredinol.

Newidwyd yr enw am fod y Senedd heddiw yn sefydliad gwahanol iawn i'r un a sefydlwyd ym 1999. Bellach, mae ganddo bwerau deddfu a'r gallu i amrywio trethi, ac mae'r enw newydd yn cyfleu ei statws cyfansoddiadol fel senedd genedlaethol.

Ar 6 Mai 2020 bydd yr enw newydd yn cael ei ddefnyddio'n swyddogol, gan olygu newidiadau i fanylion cyswllt yn ogystal â theitlau'r Aelodau a theitlau swyddogol eraill. 

Dyma rai o'r prif newidiadau ymarferol a ddaeth i rym ar 6 Mai 2020

Teitlau Aelodau

Aelodau o'r Senedd (AS) a Members of the Senedd (MS) yw teitlau'r Aelodau.  


E-bost

Newidiodd cyfeiriadau e-bost i enw.cyfenw@senedd.cymru / enw.cyfenw@senedd.wales

 

Yn y rhan fwyaf o achosion, nid oes newid i ran gyntaf ein cyfeiriadau e-bost blaenorol – sef enw cyntaf, cyfenw a rhifau.


Tra bo’r hen gyfeiriadau @cynulliad.cymru / @assembly.wales yn dal i fod yn weithredol am gyfnod pontio cyfyngedig, rydym yn eich annog i ddefnyddio'r cyfeiriadau newydd cyn gynted â phosibl.

Y wefan

Mae’r wefan wedi newid i www.senedd.cymru ac www.senedd.wales. Er y bydd lincs ar wefannau allanol sy'n defnyddio'r 'hen' enwau parth yn cael eu hailgyfeirio, rydym yn eich annog i ddefnyddio'r cyfeiriadau gwe newydd.

Cyfeiriad a chod post

Cyfeiriad a chod post newydd y Senedd yw:

Cymraeg Saesneg 

Senedd Cymru 

Bae Caerdydd 

Caerdydd CF99 1SN 

Welsh Parliament 

Cardiff Bay

Cardiff CF99 1SN 

I gael rhagor o wybodaeth a rhestr o rai o'r prif dermau (gan gynnwys enwau, teitlau a disgrifiadau), gweler ein canllawiau (pdf, 101KB).


Partners & Help