Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Cyhoeddiadau’r Comisiwn

Mae’r adran hon yn cynnwys manylion cyhoeddiadau y Comisiwn.

Agendau, Papurau a Chofnodion

Mae agendâu, papurau a chofnodion holl gyfarfodydd y Comisiwn i’w cael yma.

Papurau o’r Trydydd Cynulliad (2007 – 2011)

Cyllideb y Comisiwn

Gellir dod o hyd yma I ddogfen gyfredol Cyllideb y Comisiwn, yn ogystal a fersiynau blaenorol.

Adroddiadau Blynyddol

Gellir dod o hyd yma I fersiwn gyfredol Adroddiad Blynyddol  y Comisiwn, yn ogystal â fersiynau blaenorol.

Adroddiadau ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol

Mae adroddiad cyfredol y Comisiwn ar Ddangosyddion Perfformiad Allweddol, yn ogystal â fersiynau blaenorol, i’w gweld yma.

 

 

Cyhoeddiadau Eraill

Partners & Help