Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Cyflwyniadau ysgrifenedig i'r Panel Arbenigol

Mae'r Panel Arbenigol​ yn croesawu cyflwyniadau ar ei gylch gorchwyl: 

  • materion sy'n ymwneud ag ardaloedd etholiadol y Senedd, yn enwedig o ran cyd-ffinio ag etholaethau San Steffan;
  • yr isafswm oedran pleidleisio ar gyfer etholiadau'r Senedd; a
  • chapasiti a maint y Senedd, a'r system etholiadol briodol ar gyfer ethol Aelodau.

Cyflwyniadau ysgrifenedig

Bydd y Panel yn trafod yr ymatebion wrth iddynt ddod i law, ac yn anelu at eu cyhoeddi ar ôl y cyfarfod y cawsant eu trafod. Trafodwyd yr ymatebion isod yng nghyfarfodydd y Panel naill ai ar 21 Ebrill, 22 - 23 Mai neu 12 Mehefin 2017.

Partners & Help