Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Senedd

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Senedd yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn y Senedd, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1SN.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
CR-LD13325 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad: Offerynnau Statudol gydag Adroddiadau Clir - 13 Gorffennaf 2020Dogfennau a osodwyd118784116KB13/07/2020
CR-LD13326 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)572 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Coronafeirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd147456144KB13/07/2020
CR-LD13327 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)569 - Rheoliadau Dileu Atebolrwydd dros Fenthyciadau i Fyfyrwyr at Gostau Byw (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd145408142KB13/07/2020
CR-LD13328 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)565 – Rheoliadau Addysg (Trefniadau Sefydlu ar gyfer Athrawon Ysgol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020Dogfennau a osodwyd162816159KB13/07/2020
SUB-LD13329 - Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Fforymau Mynediad Lleol) (Cymru) (Coronafeirws) 2020Dogfennau a osodwyd6860867KB13/07/2020
SUB-LD13329-EM - Rheoliadau Mynediad i Gefn Gwlad (Fforymau Mynediad Lleol) (Cymru) (Coronafeirws) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd109568107KB13/07/2020
CR-LD13330 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)570 – Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Diwygio paragraff 7 o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd182272178KB13/07/2020
CR-LD13331 -Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)573 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 7) 2020Dogfennau a osodwyd238592233KB13/07/2020
AGR-LD13332 - Future Generation Commissioner for Wales -Accounts and Report 2019-2020 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd94371849MB13/07/2020
SUB-LD13323 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd4915248KB10/07/2020
SUB-LD13323-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd106496104KB10/07/2020
SUB-LD13324 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd178176174KB10/07/2020
SUB-LD13324-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd119808117KB10/07/2020
CR-LD13316 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)Dogfennau a osodwyd6144060KB09/07/2020
PRI-LD13317-POS - Datganiad y Llywydd - Biliau â phwnc gwarchodedig: gofyniad am uwchfwyafrif - Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)Dogfennau a osodwyd152576149KB09/07/2020
SUB-LD13318-EM - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd125952123KB09/07/2020
SUB-LD13318 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020Dogfennau a osodwyd6451263KB09/07/2020
CR-LD13319 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen diwygiedig ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil AmaethyddiaethDogfennau a osodwyd6144060KB09/07/2020
CR-LD13320 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen diwgiedig ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil AmaethyddiaethDogfennau a osodwyd6246461KB09/07/2020
SUB-LD13321 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd116736114KB09/07/2020
SUB-LD13321-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd119808117KB09/07/2020
GEN-LD13322 - Datganiad Ysgrifenedig - 09 Gorffennaf 2020 - Rheoliadau Darpariaethau Cyffredin a Rheolau Darpariaeth Gyffredin y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd etc. (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Dirymu) 2020Dogfennau a osodwyd151552148KB09/07/2020
Trefniadau ar gyfer ysgolion ym mis MediDatganiadau ysgrifenedig167936164KB09/07/2020
Rheoliadau Darpariaethau Cyffredin a Rheolau Darpariaeth Gyffredin y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd etc. (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Dirymu) 2020Datganiadau ysgrifenedig169984166KB09/07/2020
Datganiad o gefnogaeth i Gymunedau Traws Cymru.Datganiadau ysgrifenedig166912163KB09/07/2020
Rheoliadau Teithio RhyngwladolDatganiadau ysgrifenedig168960165KB09/07/2020
​Datganiad a Chyhoeddiad Busnes Datganiad a Chyhoeddiad Busnes8192080KB08/07/2020
CR-LD13304 - Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Ymchwiliad i effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 1Dogfennau a osodwyd10485761MB08/07/2020
SUB-LD13305 - Rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd (Asesu Cymesuredd Proffesiynau Rheoleiddiedig) (Cymru) 2020 Dogfennau a osodwyd9625694KB08/07/2020
SUB-LD13305-EM - Rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd (Asesu Cymesuredd Proffesiynau Rheoleiddiedig) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd125952123KB08/07/2020
LCM-LD13306 - Y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau MeddygolDogfennau a osodwyd116736114KB08/07/2020
LCM-LD13307 - Y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau)Dogfennau a osodwyd115712113KB08/07/2020
CR-LD13308 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod y Rheoliadau Gofynion y Cwricwlwm (Diwygio paragraff 7(5) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws2020) (Cymru) 2020, yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii) Dogfennau a osodwyd4915248KB08/07/2020
CR-LD13309 - Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil AmaethyddiaethDogfennau a osodwyd137216134KB08/07/2020
CR-LD13310 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod y Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Diwygio Paragraff 7 o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020, yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii) Dogfennau a osodwyd4915248KB08/07/2020
SUB-LD13311-EM - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd402432393KB08/07/2020
SUB-LD13311 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd10485761MB08/07/2020
CR-LD13312 - Y Pwyllgor Busnes - Diwygio Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 18B – Goruchwylio'r Comisiwn Etholiadol Dogfennau a osodwyd129024126KB08/07/2020
CR-LD13313 - Y Pwyllgor Busnes - Diwygio Rheolau Sefydlog: Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru Dogfennau a osodwyd104448102KB08/07/2020
LCM-LD13314 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Y Bil PysgodfeyddDogfennau a osodwyd153600150KB08/07/2020
CR-LD13315 - Adroddiad Interim y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc Dogfennau a osodwyd10485761MB08/07/2020
GEN-LD13303 - Datganiad Ysgrifenedig - 08 Gorffennaf 2020 - Rheoliadau Gwasanaethau a Chymwysterau Proffesiynol (Darpariaethau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2020Dogfennau a osodwyd171008167KB08/07/2020
Ymgynghori ar ganllawiau fframwaith ar wreiddio dull gweithredu ar lefel ysgol gyfan mewn perthynas â iechyd meddwl a lles emosiynolDatganiadau ysgrifenedig169984166KB08/07/2020
Rheoliadau Gwasanaethau a Chymwysterau Proffesiynol (Darpariaethau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2020Datganiadau ysgrifenedig171008167KB08/07/2020
Ymateb Llywodraeth Cymru i Ddiweddariad Economaidd yr Haf Canghellor y TrysorlysDatganiadau ysgrifenedig174080170KB08/07/2020
Gwybodaeth ychwanegol at y Cyfarfod Llawn (Saesneg yn unig) (1)Cofnod y Trafodion345088337KB08/07/2020
Rhaglen Pontio’r Amgylchedd a Materion GwledigDatganiadau ysgrifenedig7168070KB07/07/2020
Y diweddaraf am raglenni imiwneiddio ers mis Mawrth 2020Datganiadau ysgrifenedig173056169KB07/07/2020
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig 80310Cwestiynau ysgrifenedig268288262KB07/07/2020
Gwybodaeth Ychwanegol at Gwestiwn Ysgrifenedig 80464Cwestiynau ysgrifenedig269312263KB07/07/2020

Partners & Help