Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Senedd

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Senedd yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn y Senedd, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1SN.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
SUB-LD13323 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd4915248KB10/07/2020
SUB-LD13323-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd106496104KB10/07/2020
SUB-LD13324 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd178176174KB10/07/2020
SUB-LD13324-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd119808117KB10/07/2020
CR-LD13316 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)Dogfennau a osodwyd6144060KB09/07/2020
PRI-LD13317-POS - Datganiad y Llywydd - Biliau â phwnc gwarchodedig: gofyniad am uwchfwyafrif - Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru)Dogfennau a osodwyd152576149KB09/07/2020
SUB-LD13318-EM - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020 - Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd125952123KB09/07/2020
SUB-LD13318 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Rhif 2) 2020Dogfennau a osodwyd6451263KB09/07/2020
CR-LD13319 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen diwygiedig ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil AmaethyddiaethDogfennau a osodwyd6144060KB09/07/2020
CR-LD13320 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen diwgiedig ar gyfer ystyried y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil AmaethyddiaethDogfennau a osodwyd6246461KB09/07/2020
SUB-LD13321 - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) 2020Dogfennau a osodwyd116736114KB09/07/2020
SUB-LD13321-EM - Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol a Gwybodaeth Iechyd y Cyhoedd i Deithwyr) (Cymru) (Diwygio) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd119808117KB09/07/2020
GEN-LD13322 - Datganiad Ysgrifenedig - 09 Gorffennaf 2020 - Rheoliadau Darpariaethau Cyffredin a Rheolau Darpariaeth Gyffredin y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd etc. (Diwygio) (Ymadael â’r UE) (Dirymu) 2020Dogfennau a osodwyd151552148KB09/07/2020
CR-LD13304 - Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon Ymchwiliad i effaith Covid-19, a’r modd y mae’n cael ei reoli, ar iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru: Adroddiad 1Dogfennau a osodwyd10485761MB08/07/2020
SUB-LD13305 - Rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd (Asesu Cymesuredd Proffesiynau Rheoleiddiedig) (Cymru) 2020 Dogfennau a osodwyd9625694KB08/07/2020
SUB-LD13305-EM - Rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd (Asesu Cymesuredd Proffesiynau Rheoleiddiedig) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd125952123KB08/07/2020
LCM-LD13306 - Y Bil Meddyginiaethau a Dyfeisiau MeddygolDogfennau a osodwyd116736114KB08/07/2020
LCM-LD13307 - Y Bil Ardrethu Annomestig (Rhestrau)Dogfennau a osodwyd115712113KB08/07/2020
CR-LD13308 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod y Rheoliadau Gofynion y Cwricwlwm (Diwygio paragraff 7(5) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws2020) (Cymru) 2020, yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii) Dogfennau a osodwyd4915248KB08/07/2020
CR-LD13309 - Adroddiad ar y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol ar gyfer y Bil AmaethyddiaethDogfennau a osodwyd137216134KB08/07/2020
CR-LD13310 - Y Pwyllgor Busnes - Amserlen ar gyfer trafod y Rheoliadau Ysgolion a Gynhelir (Diwygio Paragraff 7 o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020, yn unol â Rheol Sefydlog 21.4A(ii) Dogfennau a osodwyd4915248KB08/07/2020
SUB-LD13311-EM - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2020 - Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd402432393KB08/07/2020
SUB-LD13311 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd10485761MB08/07/2020
CR-LD13312 - Y Pwyllgor Busnes - Diwygio Rheolau Sefydlog: Rheol Sefydlog 18B – Goruchwylio'r Comisiwn Etholiadol Dogfennau a osodwyd129024126KB08/07/2020
CR-LD13313 - Y Pwyllgor Busnes - Diwygio Rheolau Sefydlog: Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru Dogfennau a osodwyd104448102KB08/07/2020
LCM-LD13314 - Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol (Memorandwm Rhif 2) Y Bil PysgodfeyddDogfennau a osodwyd153600150KB08/07/2020
CR-LD13315 - Adroddiad Interim y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Effaith Covid-19 ar blant a phobl ifanc Dogfennau a osodwyd10485761MB08/07/2020
GEN-LD13303 - Datganiad Ysgrifenedig - 08 Gorffennaf 2020 - Rheoliadau Gwasanaethau a Chymwysterau Proffesiynol (Darpariaethau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2020Dogfennau a osodwyd171008167KB08/07/2020
PRI-LD13294 - Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)Dogfennau a osodwyd369664361KB06/07/2020
PRI-LD13294-EM - Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru)- Memorandwm EsboniadolDogfennau a osodwyd31457283MB06/07/2020
PRI-LD13294-POS - Y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru): Datganiad y Llywydd am Gymhwysedd Deddfwriaethol Dogfennau a osodwyd148480145KB06/07/2020
CR-LD13296 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)562 – Rheoliadau Tenantiaethau Busnes (Estyn Gwarchodaeth rhag Fforffediad etc.) (Cymru) (Coronafeirws) 2020Dogfennau a osodwyd151552148KB06/07/2020
CR-LD13295 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)563 – Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020Dogfennau a osodwyd164864161KB06/07/2020
CR-LD13297 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)561 – Rheoliadau Deunyddiau Planhigion Llysieuol a Hadau (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 Dogfennau a osodwyd156672153KB06/07/2020
CR-LD13298 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)560 – Rheoliadau Gwastraff (Deddfiadau Rhagnodedig) (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd153600150KB06/07/2020
CR-LD13299 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)564 – Rheoliadau Gofynion y Cwricwlwm (Diwygio paragraff 7(5) o Atodlen 17 i Ddeddf y Coronafeirws 2020) (Cymru) 2020 Dogfennau a osodwyd153600150KB06/07/2020
CR-LD13300 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)566 - Rheoliadau Addysg (Hysbysu am Ddyddiadau Tymhorau Ysgol) (Cymru) (Diwygio) (Coronafeirws) 2020Dogfennau a osodwyd164864161KB06/07/2020
CR-LD13301 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)567 – Hysbysiad Datgymhwyso Gofynion y Cwricwlwm yng Nghymru 2020Dogfennau a osodwyd130048127KB06/07/2020
CR-LD13302 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad: SL(5)571 – Hysbysiad addasu adran 3 o Ddeddf Addysg 1996 (Cymru) 2020Dogfennau a osodwyd128000125KB06/07/2020
GEN-LD13293 - Awdurdod Cyllid Cymru Cyfrifon Blynyddol 2019-20Dogfennau a osodwyd20971522MB06/07/2020
GEN-LD13285 - Powys THB Accountability 2019-2020 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd10485761MB03/07/2020
GEN-LD13286 - WAST Accountability Report and Financial Accounts 2019-2020 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB03/07/2020
GEN-LD13287 - Betsi Cadwaladr University Health Board Accountability Report 2019-2020 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd41943044MB03/07/2020
GEN-LD13288 - Aneurin Bevan Health Board Accountability Report 2019-2020 (Saesneg yn unig) Dogfennau a osodwyd20971522MB03/07/2020
GEN-LD13289 - Hywel Dda LHB Annual Report and Accounts 2019-2020 Audited (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd41943044MB03/07/2020
AGR-LD13290 - OGCC Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol 2019-20Dogfennau a osodwyd62914566MB03/07/2020
AGR-LD13278 - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru 19/20Dogfennau a osodwyd1048576010MB03/07/2020
GEN-LD13279 - Swansea Bay UHB Accountability Report 2019-2020 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB03/07/2020
GEN-LD13280 - HEIW Annual Accountability Report 2019-2020 (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd31457283MB03/07/2020
GEN-LD13281 - Cwm Taf Morgannwg University Health Board's 2019-20 Accountability Report and Financial Statements (Saesneg yn unig)Dogfennau a osodwyd20971522MB03/07/2020

Partners & Help