Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Chwilio Busnes y Senedd

Chwilio Busnes Pwyllgorau’r Senedd yn fanwl

Hyrwyddwyd gan Gomisiwn y Senedd, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1SN.

 

Isod, gallwch chwilio drwy'r holl ddogfennau sy'n ymwneud â'r Cyfarfod Llawn neu fusnes yn ymwneud â'r Cyfarfod Llawn. I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn, gan gynnwys disgrifiad byr o'r holl gategorïau, ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

 

Allwedd: Adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol (AGR); Adroddiad Pwyllgor (CR); Cyffredinol (GEN); Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (LCM); Deddfwriaeth Sylfaenol (PRI); Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol (SICM); Is-ddeddfwriaeth (SUB).

 

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
OPIN-2017-0061 Uwch garchar arfaethedig ym Mhort Talbot (gwelliant i OPIN-2017-0059) Datganiadau barn7782476KB18/10/2017
OPIN-2017-0059 - Uwch garchar arfaethedig ym Mhort Talbot Datganiadau barn7782476KB12/10/2017
OPIN-2017-0055 - Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2017 Datganiadau barn7884877KB10/10/2017
OPIN-2017-0057 - Diwrnod Gwrth-gaethwasiaeth 2017 Datganiadau barn7782476KB10/10/2017
OPIN-2017-0056 - Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Diddymu Trais yn erbyn Menywod Datganiadau barn7680075KB10/10/2017
OPIN-2017-0055 - Mis hanes pobl dduon Datganiadau barn7884877KB27/09/2017
OPIN-2017-0054 - Gwrthwynebu cyni Datganiadau barn7782476KB26/09/2017
OPIN-2017-0053 - Catalonia Datganiadau barn7782476KB22/09/2017
OPIN-2017-0052 - Cefnogi cynghorau iechyd cymuned yng Nghymru Datganiadau barn7987278KB20/09/2017
OPIN-2017-0050 - Cofrestr o bobl sydd wedi cyflawni cam-drin domestig yn Nghymru Datganiadau barn7884877KB18/09/2017
OPIN-2017-0051 - Wythnos ffeibrosis idiopathig yr ysgyfaint Datganiadau barn7884877KB18/09/2017
OPIN-2017-0048 - Y 13eg Doctor Who Datganiadau barn6451263KB19/07/2017
OPIN-2017-0047 - Gobaith i'r Dwyrain Canol Datganiadau barn6553664KB13/07/2017
OPIN-2017-0046 - Tim Iechyd Meddwl Cymunedol Hafod, Sir Ddinbych Datganiadau barn6451263KB12/07/2017
OPIN-2017-0045 - Wythnos Goffa Srebrenica 2017 Datganiadau barn6451263KB04/07/2017
OPIN-2017-0044 - Tîm Criced Cymru Datganiadau barn6451263KB27/06/2017
OPIN-2017-0043 Wythnos Gwaith Ieuenctid 2017 Datganiadau barn6553664KB23/06/2017
OPIN-2017-0042 Pythefnos Cwmnïau Cydweithredol Datganiadau barn6451263KB20/06/2017
OPIN-2016-0041 Iaith Arwyddion Prydain Datganiadau barn6553664KB11/05/2017
OPIN-2017-0040 - Gwrthwynebu Diwygio Credyd Treth Plant a Chredyd Cynhwysol Datganiadau barn6451263KB10/05/2017
OPIN-2017-0038 Llongyfarch Josh Griffiths Datganiadau barn6451263KB02/05/2017
OPIN-2017-0039 Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddementia Datganiadau barn6553664KB02/05/2017
OPIN-2017-0037 Refferendwm Catalonia 2014 Datganiadau barn6451263KB06/04/2017
OPIN-2017-0036 - Adleoli swyddi'r adran Gwaith a Phensiynau Datganiadau barn6451263KB28/03/2017
OPIN-2017-0035 - Nodi 10 mlwyddiant yr Awr Ddaear Datganiadau barn6451263KB24/03/2017
OPIN-2017-0034 - Cefnogaeth i gerddoriaeth fyw - achub Stryd Womanby Datganiadau barn6451263KB22/03/2017
OPIN-2017-0033 Wythnos Newyddion Lleol o Bwys Datganiadau barn6451263KB17/03/2017
OPIN-2017-0032 - Mis Hanes Pobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol 2017 Datganiadau barn6553664KB02/02/2017
OPIN-2017-0031 – Condemnio gwaharddiad Llywydd yr Unol Daleithiau ar deithio gan Fwslemiaid i’r Unol Daleithiau Datganiadau barn6553664KB31/01/2017
OPIN-2017-0030 – Diwrnod Cofio'r Holocost 2017: Sut all bywyd barhau? Datganiadau barn6553664KB18/01/2017
OPIN-2016-0029 – Parthau Perygl Nitradau Datganiadau barn6451263KB16/12/2016
OPIN-2016-0028 Llefarydd a Llywydd Senedd Catalan Datganiadau barn6451263KB12/12/2016
OPIN-2016-0026 - Cefnogaeth i Addysg Gerdd Datganiadau barn6451263KB06/12/2016
OPIN-2016-0027 – Rygbi Cynghrair Cymru Datganiadau barn6451263KB06/12/2016
OPIN-2016-0025 Trosedd o anfon gohebiaeth rywiol at blentyn drwy’r Ddeddf Troseddau Difrifol Datganiadau barn6553664KB23/11/2016
OPIN-2016-0024 Diwrnod rhyngwladol diddymu trais yn erbyn menywod Datganiadau barn6451263KB14/11/2016
OPIN-2016-0023 Cefnogaeth i Bashir Naderi Datganiadau barn6553664KB08/11/2016
OPIN-2016-0022 Mis Ymwybyddiaeth o Ganser y Pancreas Datganiadau barn6553664KB04/11/2016
OPIN-2016-0022 Cronfa'r Teulu Datganiadau barn6451263KB04/11/2016
OPIN-2016-0020 Cynlluniau Cymdeithas Pêl-droed Cymru i nodi Diwrnod y Cadoediad Datganiadau barn6553664KB03/11/2016
OPIN-2016-0019 Diwrnod Atal Caethwasiaeth 2016 Datganiadau barn6553664KB17/10/2016
OPIN-2016-0018 Ymgyrch Presgripsiwn Brys BMA Cymru Wales Datganiadau barn6451263KB12/10/2016
OPIN-2016-0017 Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn Datganiadau barn6451263KB30/09/2016
OPIN-2016-0016 Ymgynghori â'r cyhoedd ynghylch baner newydd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru Datganiadau barn6553664KB26/09/2016
OPIN-2016-0015 Wythnos Genedlaethol Iechyd Llygaid Datganiadau barn6553664KB12/09/2016
OPIN-2016-0014 Cefnogaeth i Jade Jones yn y Gemau Olympaidd yn Rio Datganiadau barn6553664KB12/07/2016
OPIN-2016-0013 Diogelwch ar groesfannau rheilffyrdd yng Nghymru Datganiadau barn6451263KB11/07/2016
OPIN-2016-0012 Coffáu Gwynfor Evans Datganiadau barn6451263KB04/07/2016
OPIN-2016-0011 Dathlu 15 mlynedd o Glas Cymru Datganiadau barn6451263KB23/06/2016
OPIN-2016-0010 Pencampwriaeth yr Ewros 2016 Datganiadau barn6553664KB21/06/2016

Partners & Help