Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

DATGANIADAU BARN YSGRIFENEDIG

A GYFLWYNWYD AR 16/10/14

R Yn dynodi bod yr Aelod wedi datgan buddiant
  

OPIN-2014-0312 Pancreatic Cancer Awareness Month

 

Cyflwynwyd gan:

Darren Millar


Tanysgrifwyr:

Mohammad Asghar 16/10/14

Paul Davies 16/10/14

Andrew RT Davies 16/10/14

Russell George 16/10/14

Mark Isherwood 16/10/14

Nick Ramsay 16/10/14

Lynne Neagle 16/10/14

Peter Black 17/10/14

Eluned Parrott 17/10/14

Bethan Jenkins 20/10/2014

Llyr Gruffydd 20/10/2014

​David Melding 20/10/2014

Janet Finch-Saunders 20/10/2014

Jocelyn Davies 21/10/2014

Joyce Watson 13/01/15

Mis Ymwybyddiaeth o Ganser y Pancreas

 

Mae'r Cynulliad hwn:

Yn croesawu Mis Ymwybyddiaeth o Ganser y Pancreas a gynhelir ym mis Tachwedd 2014;

Yn llongyfarch pob sefydliad trydydd sector, a'u cefnogwyr, ar eu gwaith ledled Cymru i godi ymwybyddiaeth;

Yn croesawu'r fenter 'Purple Light for Hope', sy'n bwriadu goleuo cymaint o adeiladau â phosibl gan ddefnyddio golau porffor ar 1 Tachwedd;

Yn nodi bod gan ganser y pancreas y gyfradd goroesi waethaf o'r 21 canser mwyaf cyffredin yng Nghymru, gyda llai na 4% o bobl sy'n cael diagnosis o ganser y pancreas yn byw am fwy na phum mlynedd;

Yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithio gydag elusennau, darparwyr gwasanaethau a gweithwyr iechyd proffesiynol i wella ymwybyddiaeth, prosesau ymchwilio, diagnosis, triniaeth a chanlyniadau ar draws y wlad.

Partners & Help