Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Amserlen y Senedd

Amserlen wythnosol I Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd I Amserlen ar gyfer cwestiynau llafar

Yn unol â Rheol Sefydlog 11.9, bydd Pwyllgor Busnes y Pumed Senedd yn cytuno ar Amserlen y Senedd

I gael gwybodaeth am ddyddiadau’r cyfarfodydd a manylion eraill, ewch i’r calendr cyfarfodydd.

Amserlen wythnosol

Yn sgil yr achosion o Covid-19, mae'r amserlen arferol ar gyfer y Pwyllgorau wedi'i hatal. Mae'r Pwyllgor Busnes yn trefnu cyfarfodydd Pwyllgor ar sail dreigl. Mae'r amserlen gyfredol fel a ganlyn:

Wynthnos yn dechrau 11 Mai 2020

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad


Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

 

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Y Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Deisebau


 


13.30:
Y Cyfarfod Llawn

 

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


Wynthnos yn dechrau 18 Mai 2020

Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Y Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Seneddd


13.30:
Y Cyfarfod Llawn

 

Y Pwyllgor Cyllid


Wynthnos yn dechrau 1 Mehefin 2020


Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadY Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol


Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau


Y Pwyllgor Busnes


Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau
13.30:
Y Cyfarfod Llawn
Y Pwyllgor Cyllid

Wynthnos yn dechrau 8 Mehefin 2020


Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadY Pwyllgor Deisebau

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol


Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Y Pwyllgor Busnes


Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


13.30:
Y Cyfarfod Llawn

 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a ChyfathrebuWynthnos yn dechrau 15 Mehefin 2020


Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadY Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol


Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Seneddd

Y Pwyllgor Busnes

Comisiwn y Senedd

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


13.30:
Y Cyfarfod Llawn

 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Wynthnos yn dechrau 22 Mehefin 2020


Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadY Pwyllgor Deisebau

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol


Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Y Pwyllgor Busnes


Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


13.30:
Y Cyfarfod Llawn

 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a ChyfathrebuWynthnos yn dechrau 29 Mehefin 2020


Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadY Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol


Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor Busnes

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


13.30:
Y Cyfarfod Llawn

 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
Wynthnos yn dechrau 6 Gorffennaf 2020


Dydd LlunDydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadY Pwyllgor Deisebau

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol


Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig


Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Seneddd

Y Pwyllgor Busnes


Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg


13.30:
Y Cyfarfod Llawn

 

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Wynthnos yn dechrau 11 Gorffennaf 2020


Dydd Llun*Dydd MawrthDydd MercherDydd IauDydd Gwener

Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r CyfansoddiadY Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

11:00 - 12:30
Cyfarfodydd Grwpiau Gwleidyddol


Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon


Y Pwyllgor Cyllid

Y Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Seneddd

Y Pwyllgor Busnes

Comisiwn y Senedd

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau


13.30:
Y Cyfarfod Llawn

 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
Dyddiadau ar gyfer toriadau’r Senedd: 2019-20

Assembly Timetable

Tymor

Dyddiadau’r toriadau sydd wedi’u cadarnhau

Nadolig
Dydd Llun 16 Rhagfyr 2019 - Dydd Sul 5 Ionawr 2020
Haner Tymor y Gwanwyn
Dydd Llun 17 Chwefror 2020 - Dydd Sul 23 Chwefror 2020

​Pasg

Dydd Iau 9 Ebrill 2020 - Dydd Mawrth 21 Ebrill 2020

​Sulgwyn

​Dydd Llun 25 Mai 2020 - Dydd Sul 31 Mai 2020

​Haf

​Dydd Llun 20 Gorffennaf 2020 - Dydd Sul 13 Medi 2020

*Haner Tymor yr Hydref

Mon 26 October 2020 – Sun 1 November 2020

*Nadolig

Mon 21 December 2020 – Sun 10 January 2021 

 *Dyddiadau dros dro i'w cadarnhau gan y Pwyllgor Busnes

 

Amserlen ar gyfer cwestiynau llafar

Assembly Timetable

Swyddog

Dyddiadau

Y Prif Weinidog

Bob dydd Mawrth yn ystod tymor y Senedd, rhwng 13.30 a 14.15, am 45 munud ar y mwyaf, ar wahân i unwaith bob pedair wythnos lle caiff yr eitem ei threfnu am 60 munud a bydd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ateb cwestiynau am 15 munud olaf y sesiwn hon ar faterion sy’n ymwneud â’i chyfrifoldebau.

Gweinidogion Cymru

Bob dydd Mercher yn ystod tymor y Senedd, rhwng 13.30 a 15.00, am 45 munud yr un ar y mwyaf. Bydd Gweinidogion yn cael eu holi yn eu tro. Mae hyn yn cynnwys y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel Gweinidog Pontio Ewropeaidd.

Y Cwnsler Cyffredinol

Unwaith bob pedair wythnos ar ddydd Mawrth am 30 munud ar y mwyaf, mewn perthynas â’i gyfrifoldebau fel swyddog y gyfraith.

Comisiwn y Senedd

Unwaith bob pedair wythnos ar ddydd Mercher am 30 munud ar y mwyaf, yn dechrau ar 29 Mehefin 2016.

 

Dyddiadau ar gyfer Cwestiynau Llafar i Weinidogion Cymru a'r Cwnsler Cyffredinol

Partners & Help