Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Pwyllgor Penodi Ymgynghorol Y Comisiynydd Plant (Mai 2000 - Mehefin 2001)

Mae’r tudalen hwn yn rhoi gwybodaeth am rôl a chylch gwaith Pwyllgor Penodi Ymgynghorol y Comisiynydd Plant, manylion am Aelodau’r Pwyllgor, cyngor am gyfarfodydd yn y dyfodol a chyfle i weld y papurau a’r cofnodion.

Rôl a Chylch

Gwaith Bydd Pwyllgor Penodi Ymgynghorol y Comisiynydd Plant yn:i) pennu:
  • y fanyleb swydd;
  • y meini prawf a ddefnyddir i asesu’r ymgeiswyr;
  • telerau’r hysbyseb a phapurau eraill cysylltiedig â’r recriwtio, fel y ffurflen gais;
  • pa rai o’r cyfryngau bydd yn cael eu cynnwys yn y broses benodi;
  • Sut y bydd plant a phobl i fanc yn cael eu cynnwys yn y broses benodi
ii) cynghori ar lefel tâl y swydd;iii) cynghori ar aelodaeth y panel dethol, o fewn canllawiau Cod Ymarfer y Cynulliad Cenedlaethol ar Benodiadau Cyhoeddus; iv) cynghori’r panel dethol ar restr fer o ymgeiswyr i gyf-weld â nhw; v) a adrodd i’r Cynulliad ar yr uchod. Bydd y Pwyllgor yn peidio â bod ar 31 Ionawr 2001.

Partners & Help