Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Pwyllgor Deddfau (Mehefin 1999 - Ebrill 2003)

Sefydlwyd y Pwyllgor Deddfau trwy rym Adran 58(1) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 er mwyn archwilio is-ddeddfwriaeth Cymru. Mae Adrannau 58 a 59 o’r Ddeddf yn cynnwys y darpariaethau statudol sy’n berthnasol i swyddogaethau ac aelodaeth y Pwyllgor Deddfau. Mae Rheol Sefydlog 11 yn amlinellu cyfrifoldebau’r Pwyllgor, a nodir y drefn ar gyfer pasio Deddfwriaeth y Cynulliad yn Rheol Sefydlog 22. Swyddogaeth y Pwyllgor Deddfau yw gwneud yn siwr nad yw'r is-ddeddfwriaeth sy'n dod gerbron y Cynulliad yn ddiffygiol ac y cydymffurfiwyd ag unrhyw ofynion perthnasol. Mae’r seiliau lle gall y Pwyllgor dynnu sylw arbennig y Cynulliad at is-ddeddfwriaeth wedi eu hamlinellu yn Rheol Sefydlog 11.5. Credai Grp Ymgynghorol y Cynulliad Cenedlaethol y byddai Pwyllgor Deddfau effeithiol yn fantais bwysig y byddai'r Cynulliad yn ei chynnig ar gyfer llywodraethu Cymru, yn ogystal ag ennyn hyder bod is-ddeddfwriaeth y Cynulliad yn gymwys ac yn safonol.

Partners & Help