Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Pwyllgor Deddfau (Mehefin 1999 - Ebrill 2003)

Aelodaeth y Pwyllgorau

NAfW-Committees-First Assembly-Legislation-Aelodaeth
Enw Etholaeth Plaid Dyddiadau o aelodaeth
Mick Bates (Cadair) Sir Drefaldwyn Democrat Rhyddfrydol 9 Tachwedd 2000 - 25 Mawrth 2003
Lorraine Barrett De Caerdydd a Phenarth Llafur 21 Mawrth 2002 - 30 Mai 2002
Nicholas Bourne Canolbarth a Gorllewin Cymru Ceidwadwr 23 Mehefin 1999 - 9 Tachwedd 2000
Rosemary Butler Gorllwein Casnewydd Llafur 9 Tachwedd 2000 - 27 Tachwedd 2001 18 Gorffennaf 2002 - 25 Mawrth 2003
Christine Chapman Cwm Cynon Llafur 31 Ionawr 2002 - 21 Mawrth 2002
Glyn Davies Canolbarth a Gorllwein Cymru Ceidwadwr 9 Tachwedd 2000 - 10 Rhagfyr 2002
Jocelyn Davies Dwyrain De Cymru Plaid Cymru 23 Mehefin 1999 - 10 Hydref 2000
Ron Davies Caerffili Llafur 9 Tachwedd 2000 - 25 Mawrth 2003
Delyth Evans Canolbarth a Gorllwein Cymru Llafur 21 Mawrth 2002 - 30 Mai 2002
Val Feld Dwyrain Abertawe Llafur 9 Tachwedd 2000 - 25 Mehefin 2001
Michael German Dwyrain De Cymru Democrat Rhyddfrydol 23 Mehefin 1999 - 16 Hydref 2000
Brian Gibbons Aberafan Llafur 27 Tachwedd 2001 - 31 Ionawr 2002
John Griffiths Dwyrain Casnewydd Llafur 9 Tachwedd 2000 - 27 Tachwedd 2001 21 Mawrth 2002 - 30 Mai 2002
Janice Gregory Ogwr Llafur 30 Mai 2002 - 18 Gorffennaf 2002
Pauline Jarman Canol De Cymru Plaid Cymru 10 Hydref 2000 - 25 Mawrth 2003
Ann Jones Dyffryn Clwyd Llafur 18 Gorffennaf 2002 - 21 Ionawr 2003
Carwyn Jones Pen-y-bong ar Ogwr Llafur 23 Mehefin 1999 - 5 Ebrill 00
Peter Law Blaenau Gwent Llafur 27 Tachwedd 2001 - 31 Ionawr 2002
Huw Lewis Merthyr Tudful a Rhymni Llafur 23 Mehefin 1999 - 9 Tachwedd 2000 31 Ionawr 2002 - 21 Mawrth 200221 Ionawr 2003 - 25 Mawrth 2003
Dai Lloyd Gorllwein De Cymru Plaid Cymru 23 Mehefin 1999 - 25 Mawrth 2003
Val Lloyd Dwyrain Abertawe Llafur 30 Mai 2002 - 18 Gorffennaf 2002
John Marek Wrecsam Llafur 23 Mehefin 1999 - 30 Hydref 2000
Tom Middlehurst Alun a Glannau Dyfydwy Llafur 31 Ionawr 2002 - 21 Mawrth 2002 21 Ionawr 2003 - 25 Mawrth 2003
Jonathan Morgan Canol De Cymru Ceidwadwr 10 Rhagfyr 2002 - 25 Mawrth 2003
Lynne Neagle Tor-faen Llafur 23 Mehefin 1999 - 9 Tachwedd 2000
Alan Pugh Gorllewin Clywd Llafur 27 Tachwedd 2001 - 31 Ionawr 2002
Karen Sinclair De Clwyd Llafur 5 Ebrill 2000 - 9 Tachwedd 2000 18 Gorffennaf 2002 - 21 Ionawr 2003
Gwenda Thomas Castell-nedd Llafur 30 Mai 2002 - 18 Gorffennaf 2002
Owen John Thomas Canol De Cymru Plaid Cymru 23 Mehefin 1999 - 25 Mawrth 2003

Partners & Help