Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai (Mawrth 2000 - Ebrill 2003)

Adolygiadau Polisi

Mae gan y Pwyllgor raglen o adolygiadau polisi a gynhwysir yn ei Raglen Waith Strategol. Isod ceir yr adolygiadau sydd ar y gweill ar hyn o bryd. Cliciwch ar un o’r teitlau i gael manylion pellach am yr adolygiad, gan gynnwys y cylch gorchwyl, y broses ymgynghori a’r adroddiadau interim: Mae'r Pwyllgor wedi bod yn edrych ar rôl y grwpiau cymunedol mewn perthynas ag Adfywio Cymunedol. Yr adolygiad polisi nesaf fydd Rhan II o'r adfywio cymunedol, a fydd yn canolbwyntio ar Gynyddu Gallu.

Adroddiadau Terfynol

Mae’r Pwyllgor wedi cwblhau’r adolygiadau canlynol. Cliciwch ar y teitl perthnasol i weld yr adroddiadau terfynol a gyflwynwyd gerbron y Cyfarfod Llawn:
NAfW-Committees-First Assembly-LGH-Adolygiadau polisi

Teitl yr Adolygiad Polisi

Dyddiad Trafod yr Adroddiad yn y Cyfarfod Llawn

Adfywio Cymunedol (pdf 643kb) 22 Hydref 2002
Drosglwyddo Stoc Tai (pdf 391kb) 24 Mai 2001

Partners & Help