Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :
In this section
 
 

Pwyllgor ar y Papur Gwyn – Trefn Lywodraethu Well i Gymru

(Mehefin 2005 - Mai 2007)

 
 
Mae’r adran hon yn nodi rôl a chylch gwaith y Pwyllgor.
 
Gellir gweld rhestr o’r Aelodau a fu’n gwasanaethu ar y Pwyllgor yn yr adran hon.
 
Gellir gweld yr holl adroddiadau a gynhyrchwyd gan y pwyllgor yma, yn cynnwys adroddiadau blynyddol ac adroddiadau ar Is-ddeddfwriaeth.
 
Gellir gweld agendâu, papurau a thrawsgrifiadau'r cyfarfodydd yma.
A list of consultation responses to reviews held by the Committee can be found in this section.
 

Partners & Help