Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
In this section
 

Y Pwyllgor ar y Rheolau Sefydlog

(Mai 2006 - Mai 2007)

Mae’r adran hon yn nodi rôl a chylch gwaith y Pwyllgor.
Gellir gweld rhestr o’r Aelodau a fu’n gwasanaethu ar y Pwyllgor yn yr adran hon.
Gellir gweld yr holl adroddiadau a gynhyrchwyd gan y pwyllgor yma, yn cynnwys adroddiadau blynyddol ac adroddiadau ar Is-ddeddfwriaeth.
Gellir gweld agendâu, papurau a thrawsgrifiadau'r cyfarfodydd yma.
Assembly Committees consult widely with groups, organisations and individuals. This section includes correspondence sent to the Committee as part of its review.

Partners & Help