Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
In this section
 

Y Pwyllgor Cyfle Cyfartal

Aelodaeth

NAFW-Committees-Second Assembly-EOC-Aelodaeth
Enw Plaid/td> Etholaeth
Gwenda Thomas (Cadeirydd) Llafur Castell - nedd
Lorraine Barrett Llafur De Caerdydd a Phenarth
John Griffiths Llafur Dwyrain Casnewydd
Mark Isherwood Ceidwadwyr Gogledd Cymru
Helen Mary Jones Plaid Cymru Canolbarth a Gorllewin Cymru
Laura Anne Jones Ceidwadwyr Dwyrain de Cymru
Huw Lewis Llafur Merthyr Tudful a Rhymni
Jenny Randerson Democratiaid Rhyddfrydol Canol Caerdydd
Catherine Thomas Llafur Llanelli
Leanne Wood Plaid Cymru Canol De Cymru

Gwasanaeth y Pwyllgorau

NAFW-Committees-Second Assembly-EOC-Aelodaeth
Enw
Virginia Hawkins Clerc
Liz Wilkinson Dirprwy Clerc

Partners & Help