Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
In this section
 

Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd ac Allanol

Diben y Pwyllgor Materion Ewropeaidd ac Allanol oedd sicrhau bod y Cynulliad Cenedlaethol yn ymdrin â materion Ewropeaidd mewn modd cydlynus a strategol. Prif swyddogaethau'r Pwyllgor, fel y'u nodir yn y Rheolau Sefydlog 15, oedd adolygu:
  • perthynas y Cynulliad â’r rhanbarthau, cenhedloedd eraill a sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd, a'i ddulliau o hysbysu a chynghori'r sefydliadau ynglyn ag anghenion Cymru;
  • trefniadau'r Cynulliad ar gyfer cysylltu ag UKREP a chydag adrannau llywodraeth y DU ar faterion Ewropeaidd;
  • dulliau a gweithdrefnau'r Cynulliad ar gyfer ystyried dogfennau, materion a chwestiynau sy'n deillio o sefydliadau Ewropeaidd gan roi sylw arbennig i'r angen am gysylltu ag Aelodau Seneddol sy'n gyfrifol am graffu ar faterion Ewropeaidd sy'n berthnasol i Gymru yn benodol;
  • perthynas y Cynulliad â rhanbarthau a chenhedloedd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd a chysylltiad y Cynulliad â sefydliadau Ewropeaidd a rhyngwladol.

Partners & Help