Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
In this section
 

Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd

Aelodaeth

NAfW-Committees-Second Assembly-EEA-Aelodaeth
Enw Plaid Etholaeth
Sandy Mewies (Cadeirydd) Llafur Delyn
Nick Bourne Ceidwadwyr Canolbarth a Gorllewin Cymru
Rosemary Butler Llafur Gorllewin Casnewydd
Jeff Cuthbert Llafur Caerffili
Mike German Democratiaid Rhyddfrydol Dwyrain De Cymru
Christine Gwyther Llafur Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
Ieuan Wyn Jones Plaid Cymru Ynys Môn
Jonathan Morgan Ceidwadwyr Canol De Cymru
Rhodri Morgan Llafur Gorllewin Caerdydd
Rhodri Glyn Thomas Plaid Cymru Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr

Ysgrifenyddiaeth y Pwyllgor

NAfW-Committees-Second Assembly-EEA-Aelodaeth
Enw Swydd Rhif ffôn
Chris Reading Clerc 029 2089 8225
Sarah Bartlett Dirprwy Clerc 029 2089 8153
Abigail Phillips Swyddog Cymorth 029 2089 8429

Partners & Help