Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
In this section
 

Y Pwyllgor Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Roedd cylch gwaith y Pwyllgor yn seiliedig ar bortffolio'r Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Roedd y portffolio'n cynnwys:
  • iechyd a'r GIG yng Nghymru;
  • gwasanaethau cymdeithasol;
  • gofal cymdeithasol; a
  • diogelwch bwyd.
Prif swyddogaethau’r pwyllgorau pwnc, fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog rhif 9, oedd: datblygu polisi; craffu ar Weinidogion a chyrff a noddir gan y Cynulliad; a chraffu ar ddeddfwriaeth. Roedd y Pwyllgor hefyd yn rhoi cyngor ar ddyrannu cyllidebau.

Partners & Help