Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
In this section
 

Pwyllgor Rhanbarth y Canolbarth (Gorffennaff 2003 - Mawrth 2005)

Roedd Pwyllgor Rhanbarth y Canolbarth yn cynnwys Ceredigion a Phowys a'r rhan o Wynedd sy'n cynnwys ardal Meirionydd. Swyddogaeth y pwyllgor rhanbarth oedd rhoi cyngor i'r Cynulliad ar:
  • faterion oedd yn effeithio ar y rhanbarth;
  • effaith polisïau'r Cynulliad yn y rhanbarth;
  • gwaith cyrff cyhoeddus yn y rhanbarthau.
Mae Rheol Sefydlog 10 y Cynulliad Cenedlaethol yn darparu manylion llawn o gylch gwaith y pwyllgor.

Partners & Help