Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
In this section
 

Pwyllgor y Mesur Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Rôl a chylch gwaith y Pwyllgor oedd:
  • Ystyried Mesur Archwilio Cyhoeddus (Cymru) fel y’I cyflwynwyd ger bron y Senedd ar 27 Tachwedd 2003;
  • Ystyried llythyr y Gweinidog dros Gyllid, Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus dyddiedig 1 Rhagfyr yn adrodd am ymateb Llywodraeth y DU i argymhellion Pwyllgor Mesur Archwilio Cyhoeddus (Cymru) ar y drafft o’r Mesur Archwilio Cyhoeddus (Cymru);
  • Adrodd am ei gasgliadau i’r Cynulliad erbyn 6 Chwefror.
Bydd y Pwyllgor yn dod i ben ar 27 Chwefror 2004.

Partners & Help