Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
In this section
 

Pwyllgor Craffu ar Waith Prif Weinidog

Sefydlwyd y Pwyllgor i Graffu ar Brif Weinidog Cymru ar 22 Chwefror 2005. Fel y nodwyd yn Rheol Sefydlog 18A, diben y Pwyllgor oedd cymryd tystiolaeth lafar gan Brif Weinidog Cymru ar unrhyw fater a ddaw o fewn meysydd atebolrwydd neu gyfrifoldebau eraill y Gweinidogion (ac eithrio cyfrifoldebau'r Gweinidog Busnes dros fusnes). Roedd a’r hawl i ofyn am dystiolaeth ysgrifenedig ychwanegol gan Brif Weinidog Cymru ar y materion a gafodd eu cynnwys yn y dystiolaeth lafar. Roedd y Pwyllgor yn cynnwys Cadeiryddion y Pwyllgorau Pwnc a Chadeiryddion y Pwyllgor Archwilio, y Pwyllgor Cyfle Cyfartal a'r Pwyllgor Materion Ewropeaidd ac Allanol. Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio oedd yn cadeirio'r Pwyllgor. Roedd y Pwyllgor yn cyfarfod yn gyhoeddus at ddibenion cymryd tystiolaeth lafar gan Brif Weinidog Cymru unwaith yn ystod pob 16 wythnos yr oedd y Cynulliad yn cyfarfod mewn cyfarfod llawn.

Partners & Help