Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
In this section
 

Pwyllgor Craffu ar Waith Prif Weinidog

Aelodaeth

NAfW-Committees-Second Assembly-SFM-Aelodaeth
Enw Cadeirydd Pwyllgor Plaid Etholaeth
Janet Davies (Cadeirydd) Archwilio Plaid Cymru Gorllewin De Cymru
Peter Black Addysg Dysgu Gydol Oes a Sgiliau Democratiaid Rhyddfrydol Gorllewin De Cymru
Rosemary Butler Diwylliant, y Gymraeg a Chwaraeon Llafur Gorllewin Casnewydd
Glyn Davies Yr Amgylchedd, Cynllunio a Chefn Gwlad Ceidwadwyr Canolbarth a Gorllewin Cymru
Christine Gwyther Menter, Arloesi a Rhwydweithiau Llafur Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
Janice Gregory Cyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio Llafur Ogwr
Ann Jones Llywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus Llafur Dyffryn Clwyd
Gwenda Thomas Cyfle Cyfartal Llafur Castell-nedd
Rhodri Glyn Thomas Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Plaid Cymru Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr
Sandy Mewies Materion Ewropeaidd ac Allanol Llafur Delyn

Partners & Help