Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
In this section
 

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

(Gorffennaf 2003 - Mawrth 2007)

Mae’r adran hon yn nodi rôl a chylch gwaith y Pwyllgor.
Gellir gweld rhestr o’r Aelodau a fu’n gwasanaethu ar y Pwyllgor yn yr adran hon.
Gellir gweld yr holl adroddiadau a gynhyrchwyd gan y pwyllgor yma, yn cynnwys adroddiadau blynyddol ac adroddiadau ar Is-ddeddfwriaeth.
Gellir gweld agendâu, papurau a thrawsgrifiadau'r cyfarfodydd yma.
Mae'r Comisiynydd yn rhoi cyngor a chymorth ar faterion o egwyddor sy'n ymwneud ag ymddygiad Aelodau ac mae'n ymchwilydd annibynnol i gwynion sy'n ymwneud â thorri'r Côd/Codau Ymddygiad.

Partners & Help