Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
In this section
 

Pwyllgor Rhanbarth Gorllewin De Cymru

Roedd Pwyllgor Rhanbarth Gorllewin De Cymru yn cynnwys ardaloedd awdurdodau lleol Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe Swyddogaeth y pwyllgor rhanbarth oedd rhoi cyngor i'r Cynulliad ar:
  • faterion oedd yn effeithio ar y rhanbarth;
  • effaith polisïau'r Cynulliad yn y rhanbarth;
  • gwaith cyrff cyhoeddus yn y rhanbarthau.
Mae Rheol Sefydlog 10 y Cynulliad Cenedlaethol yn darparu manylion llawn o gylch gwaith y pwyllgor.

Partners & Help