Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bill-013 - Steffan Lewis AC - Bil Diogelwch ar Dripiau Addysgol (Cymru)

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

 

Amcanion Polisi y Bil

Bwriad y Bil yw sicrhau diogelwch plant a phobl ifanc ar deithiau addysgol. Bydd yn diweddaru ac yn cryfhau'r gyfraith bresennol a gall gyflwyno rheoliadau yn ymwneud, er enghraifft, ag:

  • Isafswm cymhareb o ran nifer y staff a disgyblion
  • Cod ymddygiad ar gyfer staff goruchwylio yn ystod tripiau, gan gynnwys gwaharddiad ar alcohol
  • Y wybodaeth y dylid ei darparu i rieni a gwarcheidwaid cyn tripiau
  • Proses ar gyfer adolygiad annibynnol yn dilyn damwain, anaf, neu farwolaeth yn ystod trip ysgol.

Partners & Help