Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bill-026 - Bethan Sayed AC - Bil Cofrestr Cam-drin Anifeiliaid (Cymru)

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Amcanion Polisi y Bil

 
Byddai'r Bil hwn yn creu cofrestr o bawb a gollfarnwyd o gam-drin anifeilaid yng Nghymru, gyda'r nod o sicrhau diogelwch pellach i anifeiliaid anwes a difrïo'r drosedd ymhellach.

Byddai'n bosibl cytuno ar fynediad at y gofrestr yn ystod cyfnodau craffu, gan fod nifer o fodelau eisoes ar gael (ond nid yn y DU), a gallai Aelodau'r Cynulliad gytuno ar yr hyn sy'n gweithio orau i Gymru.

Mae'r cynnig o fewn cymhwysedd gan na fyddai'n ymyrryd ar y broses cyfiawnder troseddol, ac mae gan y Cynylliad Cenedlaethol gyfrifoldeb dros les anifeiliaid.

Credaf y byddai'r cynnig hwn o gymorth mawr hefyd i asiantau gorfodi'r gyfraith ac, er eu bod y tu allan i gymhwysedd y Cynulliad hwn, gallant ddefnyddio unrhyw gofrestr ar gyfer gwaith proffilio troseddol.

Cefnogaeth a gafwyd

  • Ymgyrch Justice for Chunky
  • K-9 Angels
  • Nuneaton & Hinckley Cats in Need
  • Animal Rescue Cymru
  • RSPCA
  • Blue Cross

Ymgynghoriad

Byddwn yn ymgynghori'n eang pe cawn fy nethol i gyflwyno'r ddeddfwriaeth hon.

Partners & Help