Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bil-035 - Jenny Rathbone AC - Bil Atal ac Ailgylchu Gwastraff (Cymru)

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Amcanion Polisi y Bil

Nod y Bil yw:

1. Atal gwastraff drwy osod gofynion ailgylchu ar gynhyrchwyr bwyd a manwerthwyr mewn perthynas â deunydd pacio a gwastraff deunydd pacio.

2. Cyflwyno cyfrifoldebau estynedig ar gyfer cynhyrchwyr i sicrhau bod costau ailgylchu a rheoli gwastraff yn cael eu rhannu'n deg, gyda chynhyrchwyr yn cyfrannu at gost ariannol triniaeth ar ddiwedd oes eu cynnyrch.

 

 

 


Partners & Help