Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Bil-015 - Neil Hamilton AC - ​Bil Diwygio Cyflogau'r Sector Cyhoeddus

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Amcanion Polisi’r Bil

Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru i:

1. Lleihau anghydraddoldeb cyflogau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru;
2. Gwneud dyfarniadau cyflog yn fwy tryloyw;
3. Ennyn hyder y cyhoedd yn eu gwasanaethau cyhoeddus, sefydliadau democrataidd a'r broses wleidyddol ar adeg o amheuaeth a drwgdeimlad cynyddol.

Drwy:
1. Cyflwyno darpariaeth i atal contractau cyflogaeth newydd sydd â chyflogau uwch na chyflog presennol Prif Weinidog Cymru rhag cael eu dyfarnu gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Pan fo:
1. cyrff cyhoeddus yn rhai a gaiff eu rheoli gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru.
2. cyflog presennol Prif Weinidog Cymru yn cael ei ddiffinio fel y cyflog a gaiff ei ddyfarnu i Brif Weinidog Cymru gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 01 Ionawr yn y flwyddyn y dyfernir y contract.

Partners & Help