Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bill-027-Adam Price AC- Bil Adnewyddu Rhanbarthol (Cymru)

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Amcanion Polisi y Bil: 

  • Sicrhau ffyniant ym mhob rhan o Gymru; 

  • Gosod dyletswydd statudol ar Weinidogion Cymru i gyhoeddi ffigurau rhanbarthol ar gyfer gwariant fesul pen o'r boblogaeth ar fuddsoddiad mewn seilwaith;

  • Datganoli llywodraeth, gan symud swyddi newydd a swyddi presennol y gwasanaeth sifil a chyrff a noddir gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i bob cwr o Gymru, er mwyn gallu mwynhau manteision cyflogau uchel y sector cyhoeddus ym mhob rhan o'r wlad;

  • Cyflwyno ymrwymiad statudol i sicrhau buddsoddiad mwy cyfartal ym mhob cwr o Gymru.

Cefnogaeth a gafwyd:  Heb geisio sicrhau cefnogaeth eto.
 
Ymgynghoriad a gynhaliwyd:  Dim eto.

 

Partners & Help