Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bil – 033 – Gareth Bennett AM - Bil Diwygio Cyflogau'r Sector Cyhoeddus

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

 

Amcanion Polisi'r Bil
 

Bil Cynulliad Cenedlaethol Cymru i: 

1. Lleihau anghydraddoldeb cyflogau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru;

2. Gwneud dyfarniadau cyflog yn fwy tryloyw;

3. Ennyn hyder y cyhoedd yn eu gwasanaethau cyhoeddus, sefydliadau democrataidd a'r broses wleidyddol ar adeg o amheuaeth a drwgdeimlad cynyddol. 

Drwy:

1. Cyflwyno darpariaeth i atal contractau cyflogaeth newydd sydd â chyflogau uwch na chyflog presennol Prif Weinidog Cymru rhag cael eu dyfarnu gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru.

Pan fo:

1. cyrff cyhoeddus yn rhai a gaiff eu rheoli gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol yng Nghymru.

2. cyflog presennol Prif Weinidog Cymru yn cael ei ddiffinio fel y cyflog a gaiff ei ddyfarnu i Brif Weinidog Cymru gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 01 Ionawr yn y flwyddyn y dyfernir y contract.

3. Nid yw'r darpariaethau yn y Bil hwn yn gymwys i Wasanaeth Sifil y Wladwriaeth.

Partners & Help