Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​Bil-037 - Russell George ACBil y Diwydiant Twristiaeth (Cymru)

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Amcanion Polisi'r Bil

Mae gan Gymru botensial anhygoel fel cyrchfan twristiaeth byd-eang. Bydd y Bil hwn yn helpu i wireddu'r potensial hwnnw, gan ryddhau'r diwydiant i gyflawni ac yn ychwanegu at bwysigrwydd hanfodol y sector. Bydd yn:

  • Dileu pwerau sy'n ymwneud â hyrwyddo twristiaeth a arferir gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd, ac a gyflwynir drwy'r 'brand' Croeso Cymru, ac yn sefydlu corff annibynnol drwy ddeddfwriaeth i hyrwyddo twristiaeth yng Nghymru.

  • Darparu ar gyfer pwerau a dyletswyddau'r corff  newydd i ddatblygu, ymhlith pethau eraill, ffordd annibynnol a arweinir gan arbenigwyr i ennyn twristiaeth i Gymru.

  • Darparu, yn y ddeddfwriaeth, ar gyfer rôl cymunedau lleol yn y broses o hyrwyddo profiad yr ymwelydd.

 

 

Partners & Help