Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bil 039-Nick Ramsay AC-Bil Cofebion Rhyfel (Gwarchod a Chynnal a Chadw) (Cymru)

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.

Amcanion Polisi'r Bil

Rhoddir dyletswydd ar awdurdodau lleol i sicrhau bod cofebion rhyfel yn cael eu cynnal a'u cadw yn eu hardal. Byddai hyn yn golygu sicrhau bod gan bob cofeb geidwad sy'n ymwybodol o'i gyfrifoldebau mewn perthynas â'r gofeb.

Mae cofebion rhyfel yn rhan hanfodol o dreftadaeth Cymru a Phrydain. Mae cofio aberth milwyr Cymru yn bwysig ar gyfer pob cenhedlaeth.

Gan fod y rhan fwyaf o gofebion rhyfel Cymru wedi'u hadeiladu drwy godi arian lleol, nid oes corff canolog yn gyfrifol yn benodol am eu cynnal a'u cadw. Mae rhai yn eiddo i awdurdodau lleol, eglwysi ac ysgolion, tra bod perchnogaeth cofebion eraill yn ansicr.

Partners & Help