Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bil-041- Helen Mary Jones AC - Bil Aer Glân

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.  

Amcanion polisi'r Bil  

i. annog defnyddio cerbydau allyriadau isel

ii. sicrhau seilwaith gwefru cyflym i annog pobl i newid eu cerbydau i rai trydan

iii. creu parthau aer glan mewn trefi a dinasoedd  

iv. rhoi'r hawl i gymunedau osod offer monitro llygredd y tu allan i ysgolion ac ysbytai

v. creu seilwaith i alluogi awdurdodau lleol i gyflwyno taliadau atal thagfeydd a llygredd; a  

vi. pennu cynllun cenedlaethol a rhanbarthol i leihau llygredd aer yng Nghymru. 

Partners & Help