Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Bil-043 - Janet Finch-Saunders AC - Bil Comisiynydd y Lluoedd Arfog (Cymru)

Gwybodaeth cyn y balot

Rhaid i Aelod ddarparu gwybodaeth cyn y balot yn nodi bwriad y Bil arfaethedig cyn iddo gael ei roi ym malot y Llywydd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i nodi isod.  

Amcanion Polisi'r Bil

Darparu ar gyfer penodi Comisiynydd Lluoedd Arfog Cymru i wella atebolrwydd sefydliadau'r sector cyhoeddus o ran cyflawni Cyfamod y Lluoedd Arfog. 

Bydd y Comisiynydd yn atebol i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a bydd yn ofynnol ei fod yn cyhoeddi adroddiad blynyddol i'w osod gerbron y Cynulliad ar gydymffurfio â'r Cyfamod. 

Bydd pob adroddiad blynyddol yn amlygu arfer da yng Nghymru, yn cyfeirio at fodelau cymorth rhyngwladol ar gyfer personél y lluoedd arfog, cyn-filwyr a'u teuluoedd; ac yn gwneud argymhellion ar gyfer y dyfodol.

Cefnogir y ddeddfwriaeth hon gan y Grŵp Trawsbleidiol ar y Lluoedd Arfog a'r Cadetiaid a'i aelodau. 

Roedd yn argymhelliad allweddol yn adroddiad y Grŵp Trawsbleidiol ar ei ymchwiliad i effaith Cyfamod y Lluoedd Arfog yng Nghymru. Gellir gweld yr adroddiad drwy'r linc isod:

http://www.senedd.cynulliad.cymru/documents/s68401/Adolygiad%20o%20effaith%20Cyfamod%20y%20Lluoedd%20Arfog%20yng%20Nghymru.pdf

Partners & Help