Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

​​Y Rhestr o Gynigion ar gyfer y Balot - Pumed Senedd (2016-2021)

Mae’r rhestr a ganlyn yn cynnwys manylion yr holl gynigion ar gyfer Biliau Aelodau a gaiff eu cynnwys yn y balot a gyflwynwyd yn unol â Rheol Sefydlog 26.90

Biliau nad ydynt bellach yn y balot

Mae'r cynigion cyn y ballot a ganlyn wedi cael eu cyflwyno'n flaenorol ond nid ydynt bellach yn y balot.

Partners & Help