Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Biliau Aelodau: Sut fyddech chi'n newid y gyfraith?

Pe gallech newid y gyfraith yng Nghymru, beth fyddai hwnnw? A fyddech yn creu deddf newydd, yn newid un sy'n bodoli eisoes, neu gael gwared ar gyfraith nad ydych yn ei hoffi?

Mae'r rhan fwyaf o ddeddfau yng Nghymru yn cael eu cyflwyno gan Weinidogion Llywodraeth Cymru. Ond mae Aelodau unigol o'r Senedd sy'n ennill 'balot Biliau Aelodau' (math o raffl) hefyd yn cael y cyfle i gyflwyno deddf arfaethedig.

Os oes gennych chi syniad ar gyfer newid y byddech yn hoffi ei gwneud i'r gyfraith yng Nghymru, gallwch siarad â'ch Aelodau o'r Senedd.

Gall pob Aelod o'r Senedd gyflwyno un syniad mewn balot Biliau Aelodau. Gall eu syniad fod ar unrhyw beth sydd yn eu barn hwy y mae gan y Senedd y pŵer cyfreithiol i newid, ac eithrio trethiant.

Yna bydd syniad un Aelod yn cael ei ddewis, ar hap, o'r Balot.

  • Nid yw’r balot nesaf ar gyfer Biliau Aelodau wedi’i gyhoeddi eto

Bydd yr Aelod o'r Senedd sy'n ennill y balot wedyn yn gallu galw ar Aelodau eraill i gefnogi ei syniad, trwy bleidlais.
Os yw ei syniad yn cael ei gefnogi, bydd gan enillydd y Balot 13 mis i ddatblygu ei gyfraith arfaethedig, a'i chyflwyno i'r Senedd.

Yna, gall y gyfraith arfaethedig gael ei harchwilio a'i diwygio gan Aelodau eraill o'r Senedd, a all gymryd 9-12 mis. Os bydd y Senedd yn pasio'r gyfraith arfaethedig, gallai effeithio ar fywydau miliynau o bobl ledled Cymru.

Wyddoch chi?

  • Yn y pum mlynedd diwethaf, mae dau gynnig a ddewiswyd yn y balot Biliau Aelodau wedi dod yn gyfreithiau yng Nghymru: y Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) a'r Bil Safleoedd Rheoleiddiedig Cartrefi Symudol (Cymru).
  • Gallwch gael gwybod pa Aelodau sydd ar ba bwyllgorau polisi a deddfwriaeth drwy'r tudalennau Pwyllgor ar ein gwefan.

Crynodeb o'r broses ar gyfer Biliau Aelodau 

Busnes blaenorol y Senedd 

Partners & Help