Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Biliau Arfaethedig Aelodau

Mae Bil Aelod yn Fil a gyflwynir gan Aelod o'r Senedd unigol.

Rhaid i unrhyw Aelod sydd am gynnig Bil wneud cais i gael ei gynnwys mewn balot a gaiff ei gynnal gan y Llywydd. I fod yn gymwys ar gyfer y balot, rhaid i Aelodau hefyd gyflwyno rhywfaint o wybodaeth cyn y balot, gan gynnwys teitl arfaethedig y Bil a’i amcanion polisi.

Caiff Aelod sy’n llwyddiannus yn y balot gyflwyno cynnig wedyn, sy’n gofyn i’r Senedd gytuno iddo gyflwyno Bil, i roi grym i’r cynnig sydd wedi’i gynnwys yn y balot. Os cytunir ar y cynnig hwnnw, bydd gan yr Aelod naw mis i gyflwyno Bil yn ffurfiol.

Unwaith y bydd wedi cael ei gyflwyno, mae Bil Aelod yn ddarostyngedig i’r un broses graffu â Biliau eraill.

Balotau Deddfwriaethol

O bryd i’w gilydd, rhaid i’r Llywydd gynnal Balot i benderfynu ar enw Aelod heblaw Aelod o’r Llywodraeth a gaiff ofyn am gytundeb i gyflwyno Bil Aelod. Dyma restr o'r Balotau a gynhaliwyd a'r Aelodau a ddewiswyd:

Aelodau a ddewiswyd

Seneddau blaenorol

 

Partners & Help