Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Y Pwyllgor Menter a Dysgu

Adroddiad Terfynol ar Gyfraniad Economaidd Addysg Uwch yng Nghymru

Tystiolaeth Lafar ac Ysgrifenedig

EL(3)-16-09 - Dydd Iau, 2 Gorffennaf 2009

Papurau:

EL(3)-16-09 : Papur 1 : Tystiolaeth i ymchwiliad y pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Addysg Uwch Cymru (PDF, 122 KB) (Saesneg yn unig)
EL(3)-16-09 : Papur 2 : Tystiolaeth i ymchwiliad y pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Llywodraeth Cynulliad Cymru (Saesneg yn unig)
EL(3)-16-09 : Papur 2 Atodiad 1 : Tystiolaeth i ymchwiliad y pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Llywodraeth Cynulliad Cymru (PDF, 584 KB) (Saesneg yn unig)

Cofnodion

EL(3)-16-09 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-16-09 : Trawsgrifiad

EL(3)-20-08 - Dydd Mercher, 10 Gorffennaf 2008

Papurau:

EL(3)-20-08 : Papur 1 : Tystiolaeth i ymchwiliad y pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)
EL(3)-20-08 : Papur 2 : Tystiolaeth i ymchwiliad y pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Addysg Uwch Cymru (AUC) (pdf, 204 KB)

Cofnodion

EL(3)-20-08 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-20-08 : Trawsgrifiad

EL(3)-18-08 - Dydd Mercher, 19 Mehefin 2008

Papurau:

EL(3)-18-08 : Papur 1 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Prifysgol Bangor
EL(3)-18-08 : Papur 2 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Coleg Menai
EL(3)-18-08 : Papur 3 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - RSPB Cymru (Saesneg yn unig)
EL(3)-18-08 : Papur 5 : Papur i'w nodi : Tystiolaeth ysgrifenedig gan Ofcom Cymru (pdf, 402 KB) (Saesneg yn unig)

Cofnodion

EL(3)-18-08 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-18-08 : Trawsgrifiad

EL(3)-17-08 - Dydd Mercher, 12 Mehefin 2008

Papurau:

EL(3)-17-08 : Papur 01 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Crynodleb o’r dystiolaeth ysgrifenedig a gyflwynwyd gan y Cynghorau Sgiliau Sector
EL(3)-17-08 : Papur 02 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - SkillsActive
EL(3)-17-08 : Papur 03 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Semta (Saesneg yn unig) EL(3)-17-08 : Papur 04 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Proskills (Saesneg yn unig)
EL(3)-17-08 : Papur 05 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Assest Skills Cymru (Saesneg yn unig)
EL(3)-17-08 : Papur 06 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - GoSkills (Saesneg yn unig)
EL(3)-17-08 : Papur 07 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - EU Skills (Saesneg yn unig)
EL(3)-17-08 : Papur 08 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - IMI Automotive (pdf, 22.7 KB)
EL(3)-17-08 : Papur 09 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Skillset (Saesneg yn unig) EL(3)-17-08 : Papur 10 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Skills for Health EL(3)-17-08 : Papur 11 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Skills for Justice EL(3)-17-08 : Papur 12 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Skills for Care and Development
EL(3)-17-08 : Papur 13 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Government Skills (pdf, 98.2 KB)
EL(3)-17-08 : Papur 14 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - GTW Developments (Saesneg yn unig)
EL(3)-17-08 : Papur 15 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Park Place Research Limited (Saesneg yn unig)
EL(3)-17-08 : Papur 16 : Papur i'w nodi : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - People 1st (Saesneg yn unig)
EL(3)-17-08 : Papur 17 : Papur i'w nodi - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Construction Skills Cyngor Sgiliau Sector (Saesneg yn unig)
EL(3)-17-08 : Papur 18 : Papur i’w nodi - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Creative and Cultural Skills Cyngor Sgiliau Sector (Saesneg yn unig)
EL(3)-17-08 : Papur 19 : Papur i'w nodi - Tystiolaeth ysgrifenedig gan E-Skills Cyngor Sgiliau Sector
EL(3)-17-08 : Papur 20 : Papur i'w nodi - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Financial Services Cyngor Sgiliau Sector (Saesneg yn unig)
EL(3)-17-08 : Papur 21 : Papur i'w nodi - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Improve Ltd Cyngor Sgiliau Sector (Sesneg yn unig)
EL(3)-17-08 : Papur 22 : Papur i'w nodi - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Lifelong Learning UK Cyngor Sgiliau (Saesneg yn unig) EL(3)-17-08 : Papur 23 : Papur i'w nodi - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Skills for Logistics Cyngor Sgiliau Sector (pdf, 111 KB) (Saesneg yn unig)
EL(3)-17-08 : Papur 24 : Papur i'w nodi - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Skillsfast UK Cyngor Sgiliau Sector
EL(3)-17-08 : Papur 25 : Papur i'w nodi - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Skillsmart Retail Cyngor Sgiliau Sector (Saesneg yn unig)
EL(3)-17-08 : Papur 26 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Summit Skills (Saesneg yn unig)

Cofnodion

EL(3)-17-08 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-17-08 : Trawsgrifiad

EL(3)-16-08 - Dydd Mercher, 5 Mehefin 2008

Papurau:

EL(3)-16-08 : Papur 1 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Cyllid Cymru
EL(3)-16-08 : Papur 2 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd (Saesneg yn unig)
EL(3)-16-08 : Papur 2 Atodiad 1 : Tystiolaeth i Ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Ysgol Feddygaeth, Prifysgol Caerdydd (pdf, 16.8 KB) (Saesneg yn unig)

Cofnodion

EL(3)-16-08 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-16-08 : Trawsgrifiad

EL(3)-15-08 - Dydd Mercher, 21 Mai 2008

Papurau:

EL(3)-15-08 : Papur 1 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Prifysgolion yr Alban (Saesneg yn unig)
EL(3)-15-08 : Papur 2 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Cymdeithas Frenhinol Cemeg (pdf, 45.1 KB) (Saesneg yn unig)
EL(3)-15-08 : Papur 2 Atodiad : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Cymdeithas Frenhinol Cemeg (pdf, 231 KB) (Saesneg yn unig)

Cofnodion

EL(3)-15-08 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-15-08 : Trawsgrifiad

EL(3)-14-08 - Dydd Mercher, 14 Mai 2008

Papurau:

EL(3)-14-08 : Papur 1 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Coleg Merthyr Tudful (Saesneg yn unig)
EL(3)-14-08 : Papur 1 Atodiad : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Coleg Merthyr Tudful (pdf, 1.09 MB) (Saesneg yn unig)
EL(3)-14-08 : Papur 2 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Prifysgol Morgannwg (Saesneg yn unig)
EL(3)-14-08 : Papur 3 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Partneriaeth Addysg a Busnes

Cofnodion

EL(3)-14-08 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-14-08 : Trawsgrifiad

EL(3)-13-08 - Dydd Mercher, 7 Mai 2008

Papurau:

EL(3)-13-08 : Papur 1 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Grwp Corus (Saesneg yn unig)
EL(3)-13-08 : Papur 2 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Biofusion (pdf, 127 KB) (Saesneg yn unig)
EL(3)-13-08 : Papur 3 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Cynghrair Technoleg Cymru (Saesneg yn unig)
EL(3)-13-08 : Papur 4 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Ffederasiwn Cenedlaethol Adeiladwyr Cymru (Saesneg yn unig)

Cofnodion

EL(3)-13-08 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-13-08 : Trawsgrifiad

EL(3)-12-08 - Dydd Mercher, 30 Ebrill 2008

Papurau:

EL(3)-12-08 : Papur 1 : Papurau i’w nodi - Tystiolaeth ysgrifenedig gan Skills Active Cyngor Sgiliau Sector (pdf, 60 KB) (Saesneg yn unig)
EL(3)-12-08 : Papur 2 : Evidence to the Committee inquiry into the economic contribution of higher education - The Chartered Institute of Marketing in Wales (Saesneg yn unig)
EL(3)-12-08 : Papur 3 : Paper to note - Written evidence to the Committee inquiry into the economic contribution of higher education from Skillset Sector Skills Council (Saesneg yn unig)
EL(3)-12-08 : Papur 4 : Paper to note - Written evidence to the Committee inquiry into the economic contribution of higher education from ConstructionSkills Sector Skills Council

Cofnodion

EL(3)-12-08 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-12-08 : Trawsgrifiad

EL(3)-11-08 - Dydd Mercher, 25 Ebrill 2008

Papurau:

EL(3)-11-08 : Papur 1 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Athrofa Addysg Gogledd-ddwyrain Cymru (NEWI)
EL(3)-11-08 : Papur 2 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Fforwm
EL(3)-11-08 : Papur 3 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Coleg Glannau Dyfrdwy (pdf, 27.7 KB) (Saesneg yn unig)
EL(3)-11-08 : Papur 4 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Coleg Llandrillo

Cofnodion

EL(3)-11-08 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-11-08 : Trawsgrifiad

EL(3)-10-08 - Dydd Mercher, 16 Ebrill 2008

Papur:

EL(3)-10-08 : Papur 2 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Y Gweinidog dros Blant, Addysg, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau

Cofnodion

EL(3)-10-08 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-10-08 : Trawsgrifiad

EL(3)-09-08 - Dydd Mercher, 9 Ebrill 2008

Papurau:

EL(3)-09-08 : Papur 1 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Adolygiad Gibson – Masnacheiddio yng Nghymru – Adroddiad gan y Grwp Gorchwyl a Gorffen Annibynnol (Saesneg yn unig)
EL(3)-09-08 : Papur 2 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Sefydliad y Peirianwyr Sifil yng Nghymru (Saesneg yn unig)
EL(3)-09-08 : Papur 2 Atodiad : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Sefydliad y Peirianwyr Sifil yng Nghymru (pdf, 101 KB)

Cofnodion

EL(3)-09-08 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-09-08 : Trawsgrifiad

EL(3)-07-08 - Dydd Mercher, 5 Mawrth 2008

Papurau:

EL(3)-07-08 : Papur 1 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (Saesneg yn unig)
EL(3)-07-08 : Papur 2 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Y Brifysgol Agored yng Nghymru (pdf, 88.3 Kb)
EL(3)-07-08 : Papur 3 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Coleg y Drindod, Caerfyrddin
EL(3)-07-08 : Papur 4 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan

Cofnodion

EL(3)-07-08 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-07-08 : Trawsgrifiad

EL(3)-05-08 - Dydd Mercher, 20 Chwefror 2008

Papurau:

EL(3)-05-08 : Papur 1 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - UWIC
EL(3)-05-08 : Papur 2 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd (Saesneg yn unig)

Cofnodion

EL(3)-05-08 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-05-08 : Trawsgrifiad

EL(3)-04-08 - Dydd Mercher, 6 Chwefror 2008

Papur:

EL(3)-04-08 : Papur 1 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Prifysgol Aberystwyth

Cofnodion

EL(3)-04-08 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-04-08 : Trawsgrifiad

EL(3)-03-08 - Dydd Mercher, 30 Ionawr 2008

Papurau:

EL(3)-03-08 : Papur 1 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor y gyfraniad economaidd addysg uwch - Prifysgol Abertawe
EL(3)-03-08 : Papur 1 Atodiad 1 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Prifysgol Abertawe

Cofnodion

EL(3)-03-08 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-03-08 : Trawsgrifiad

EL(3)-02-08 - Dydd Mercher, 23 Ionawr 2008

Papurau:

EL(3)-02-08 : Papur 1 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Prifysgol Caerdydd (Saesneg yn unig)
EL(3)-02-08 : Papur 2 : Tystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor i gyfraniad economaidd addysg uwch - Prifysgol Caerdydd (pdf, 79 KB) (Saesneg yn unig)

Cofnodion

EL(3)-02-08 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-02-08 : Trawsgrifiad

EL(3)-14-07 - Dydd Mercher, 12 Rhagfyr 2007

Papurau:

EL(3)-14-07 : Papur 1 : Tystiolaeth i'r Pwyllgor i Gyfraniad Economaidd Addysg Uwch - Cydfedderasiwn Diwydiant Prydain yng Nghymru
EL(3)-14-07 : Papur 2 : Tystiolaeth i'r Pwyllgor i Gyfraniad Economaidd Addysg Uwch - Ffederasiwn Busnesau Bach

Cofnodion

EL(3)-14-07 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-14-07 : Trawsgrifiad

EL(3)-13-07 - Dydd Mercher, 5 Rhagfyr 2007

Papur:

EL(3)-13-07 : Papur 1 : Tystiolaeth i'r Pwyllgor ar Gyfraniad Economaidd Addysg Uwch - Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru

Cofnodion

EL(3)-13-07 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-13-07 : Trawsgrifiad

EL(3)-12-07 – Dydd Mercher, 28 Tachwedd 2007

Papur:

EL(3)-12-07 : Papur 1 : Tystiolaeth i’r Pwyllgor ar Gyfraniad Economaidd Addysg Uwch - Addysg Uwch Cymru (pdf, 106 KB)

Cofnodion

EL(3)-12-07 : Cofnodion

Trawsgrifiad

EL(3)-12-07 : Trawsgrifiad

Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru - Dydd Mercher, 25 Tachwedd 2009

Ymateb LlCC

Dadl Cyfarfod Llawn - Dydd Mercher, 2 Rhagfyr 2009

Trawsgrifiad

Partners & Help