Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Pwyllgorau

Y Trydydd Cynulliad (2007 - 2011)

Mae’r Pwyllgorau Deddfwriaeth yn ystyried cynigion ar gyfer deddfwriaeth newydd drwy gymryd tystiolaeth gan yr aelod a ddaeth â’r ddeddfwriaeth gerbron, rhanddeiliaid ac arbenigwyr eraill.

Sefydlwyd y Pwyllgorau hyn i fod mewn bodolaeth drwy gydol y Trydydd Cynulliad i archwilio polisïau, gweithrediadau a gwariant y Llywodraeth yn eu meysydd penodol. Gallant alw’r Gweinidogion i gyfrif a chadw llygad ar gyrff llywodraethol ac asiantaethau o fewn meysydd hynny.

Y Pwyllgorau hyn oedd yn goruchwylio gwaith y Llywodraeth a'r Cynulliad Cenedlaethol.
Pwyllgorau Eraill >>

Ymchwiliadau’r Pwyllgorau

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth am ymchwiliadau a gynhelir gan Bwyllgorau, gan gynnwys materion y mae’r Pwyllgorau’n ymdrin ag hwy ar hyn o bryd yma.

Pwyllgorau'r ddau Gynulliad blaenorol

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth mewn perthynas â Phwyllgorau’r ddau Gynulliad blaenorol, yma.

Partners & Help