Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Noder: Mae'r rhestr ganlynol o dudalennau a dogfennau sy'n ymwneud â busnes pwyllgorau hanesyddol yn anghyflawn ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio i adfer yr holl wybodaeth berthnasol cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â dogfennau penodol sy'n gysylltiedig â phwyllgor, ac na allwch chi ddod o hyd iddynt, cysylltwch â'r Cynulliad gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.

 

I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
BC(3)11-11 : Cofnodion Pwyllgor Busnes6758466KB29/03/2011
BC(3)10-11 : Cofnodion Pwyllgor Busnes6860867KB22/03/2011
BC(3)09-11 : Cofnodion Pwyllgor Busnes6758466KB15/03/2011
BC(3)08-11 : Cofnodion Pwyllgor Busnes6758466KB08/03/2011
BC(3)07-11 : Cofnodion Pwyllgor Busnes6860867KB01/03/2011
BC(3)06-11 : Cofnodion Pwyllgor Busnes6758466KB15/02/2011
BC(3)05-11 : Cofnodion Pwyllgor Busnes6758466KB08/02/2011
BC(3)04-11 Papur 1 Adolygiad o Rheolau Sefydlog y Cynulliad Newidiadau arfaethedig mewn perthyna â busnes cynnar yn dilyn etholiad Cynulliad (diwygio Rheol Sefydlog 7) (PDF, 56KB)Pwyllgor Busnes5632055KB01/02/2011
BC(3)04-11 Papur 2 Atodiad A (Saesneg yn unig) (PDF, 195KB)Pwyllgor Busnes198656194KB01/02/2011
BC(3)04-11 Papur 2 Adolygiad o Rheolau Sefydlog y Cynulliad Newidiadau arfaethedig mewn perthynas â Chynigion Cydsyniad Deddfwriaethol (Rheol Sefydlog 26) (PDF, 126KB)Pwyllgor Busnes128000125KB01/02/2011
BC(3)04-11 Papur 1 Atodiad A (Saesneg yn unig) (PDF, 214KB)Pwyllgor Busnes218112213KB01/02/2011
BC(3)04-11 Papur 1 Atodiad B (PDF, 221KB)Pwyllgor Busnes225280220KB01/02/2011
BC(3)04-11 Papur 2 Atodiad B (PDF, 104KB)Pwyllgor Busnes105472103KB01/02/2011
BUS(3)04-11 Trawsgrifiad (PDF, 374KB)Pwyllgor Busnes381952373KB01/02/2011
BC(3)04-11: Agenda Pwyllgor Busnes6553664KB01/02/2011
BC(3)04-11: Cofnodion cryno Pwyllgor Busnes6860867KB01/02/2011
BC(3)04-11 : Cofnodion Pwyllgor Busnes6758466KB01/02/2011
BC(3)03-11 Papur 1 SO7 Busnes Cynnar (PDF, 55KB)Pwyllgor Busnes5529654KB25/01/2011
BC(3)03-11 Cofnodion cryno (PDF, 170KB)Pwyllgor Busnes173056169KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 1 Atodiad B (PDF, 221KB)Pwyllgor Busnes225280220KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 1 Atodiad A (PDF, 221KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Busnes225280220KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 2 Atodiad A (PDF, 96KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Busnes9728095KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 2 Arloesedd ym Musnes y Cyfarfod Llawn (PDF, 142KB)Pwyllgor Busnes144384141KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 2 Atodiad B (PDF, 162KB)Pwyllgor Busnes164864161KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 3 Atodiad A (PDF, 268KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Busnes273408267KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 3 Atodiad B (PDF, 251KB)Pwyllgor Busnes256000250KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 4 Atodiad A (PDF, 121KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Busnes122880120KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 3 SO10 Cadeiryddion Pwyllgorau (PDF, 108KB)Pwyllgor Busnes109568107KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 4 Atodiad B (PDF, 99KB)Pwyllgor Busnes10035298KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 4 SO23 (PDF, 70KB)Pwyllgor Busnes7065669KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 6 Atodiad A (PDF, 229KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Busnes233472228KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 5 Atodiad A (PDF, 197KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Busnes200704196KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 6 Atodiad B (PDF, 166KB)Pwyllgor Busnes168960165KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 5 SO 26 (PDF, 71KB)Pwyllgor Busnes7168070KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 6 SO27 Gweithdrefnau Cyllid (PDF, 87KB)Pwyllgor Busnes8806486KB25/01/2011
BC(3)03-11 Papur 5 Atodiad B (PDF, 103KB)Pwyllgor Busnes104448102KB25/01/2011
BC(3)03-11 Trawsgrifiad (PDF, 458KB)Pwyllgor Busnes467968457KB25/01/2011
BC(3)03-11 : Agenda Pwyllgor Busnes6758466KB25/01/2011
BC(3)03-11 : Cofnodion Pwyllgor Busnes6758466KB25/01/2011
BC(3)02-11 : Cofnodion Pwyllgor Busnes6758466KB18/01/2011
BC(3)01-11 : Cofnodion Pwyllgor Busnes6860867KB11/01/2011
BC(3)33-10 Cofnodion cryno (PDF, 221KB)Pwyllgor Busnes225280220KB07/12/2010
BC(3)33-10 Papur 1 Atodiad B (PDF, 221KB)Pwyllgor Busnes225280220KB07/12/2010
BC(3)33-10 Papur 1 Atodiad A (PDF, 302KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Busnes308224301KB07/12/2010
BC(3)33-10 Papur 2 Atodiad A (PDF, 295KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Busnes301056294KB07/12/2010
BC(3)33-10 Papur 2 Atodiad B (PDF, 187KB)Pwyllgor Busnes190464186KB07/12/2010
BC(3)33-10 Papur 1 Adolygiad o Reolau Sefydlog y Cynulliad Newidiadau arfaethedig yn ymwneud â swyddi a phenodiadau’r Cynulliad (PDF, 79KB)Pwyllgor Busnes7987278KB07/12/2010
BC(3)33-10 Papur 3 Atodiad A (PDF, 154KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Busnes156672153KB07/12/2010
BC(3)33-10 Papur 2 Adolygiad o Reolau Sefydlog y Cynulliad Newidiadau arfaethedig yn ymwneud â Rheol Sefydlog 27 - Gweithdrefnau Cyllid (PDF, 78KB)Pwyllgor Busnes7884877KB07/12/2010
BC(3)33-10 Papur 3 Adolygiad o Reolau Sefydlog y Cynulliad Newidiadau arfaethedig sy’n ymwneud â chofnodi’r amser y bydd Aelodau’n ei dreulio yn gwneud gweithgarwch cofrestradwy (PDF, 119KB)Pwyllgor Busnes120832118KB07/12/2010

Partners & Help