Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Noder: Mae'r rhestr ganlynol o dudalennau a dogfennau sy'n ymwneud â busnes pwyllgorau hanesyddol yn anghyflawn ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio i adfer yr holl wybodaeth berthnasol cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â dogfennau penodol sy'n gysylltiedig â phwyllgor, ac na allwch chi ddod o hyd iddynt, cysylltwch â'r Cynulliad gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.

 

I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
EOC(3)-04-11 Papur 1 Cynllun Mentora Camu Ymlaen Cymru (PDF, 3MB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 20971522MB08/03/2011
EOC(3)-04-11 Papur 2 Papur i'w nodi Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb 2010 Cynulliad Cenedlaethol Cymru - Gwybodaeth Ychwanegol gan Lorraine Barrett AC, Comisiynydd y Cynulliad Cynaliadwy (PDF, 3.30MB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 31457283MB08/03/2011
EOC(3)-04-11 Trawsgrifiad (PDF, 343KB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 350208342KB08/03/2011
EOC(3)-04-11 : Agenda Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6553664KB08/03/2011
EOC(3)-04-11 : Cofnodion Cryno Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6656065KB08/03/2011
EOC(3)-03-11 Papur 2 Dilyniant i’r Ymchwiliad i Ddarparu Gwasanaethau ar gyfer Pobl Ifanc Anabl (cyhoeddwyd Ionawr 2007) - Tystiolaeth gan y Gweinidog dros Blant, Addysg a Dysgu Gydol Oes (PDF, 272KB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 278528272KB15/02/2011
EOC(3)-03-11 Papur 1 Dilyniant i’r Ymchwiliad i Faterion sy’n effeithio ar Weithwyr Mudol yng Nghymru (cyhoeddwyd Tachwedd 2008) - Tystiolaeth gan y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol (PDF, 216KB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 221184216KB15/02/2011
EOC(3)-03-11 Trawsgrifiad (PDF, 403KB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 411648402KB15/02/2011
EOC(3)-03-11 : Agenda Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6553664KB15/02/2011
EOC(3)-03-11 : Cofnodion Cryno Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6758466KB15/02/2011
EOC(3)-02-11 Papur 1 Adroddiad Blynyddol Cydraddoldeb 2010 Cynulliad Cenedlaethol Cymru (PDF, 696KB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 712704696KB01/02/2011
EOC(3)-02-11 Papur 2 Dilyniant i’r Ymchwiliad i Wasanaethau Addasu a Chynnal a Chadw Cartrefi i Bobl Hŷn yng Nghymru (cyhoeddwyd Gorffennaf 2009) - Tystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog dros Dai ac Adfywio (PDF, 3MB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 31457283MB01/02/2011
EOC(3)-02-11 Papur 2a Dilyniant i’r Ymchwiliad i Wasanaethau Addasu a Chynnal a Chadw Cartrefi i Bobl Hŷn yng Nghymru (cyhoeddwyd Gorffennaf 2009) - Gwybodaeth ychwanegol (PDF, 1MB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 10485761MB01/02/2011
EOC(3)-02-11 Trawsgrifiad (PDF, 415KB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 423936414KB01/02/2011
EOC(3)-02-11 : Agenda Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6656065KB01/02/2011
EOC(3)-02-11 : Cofnodion Cryno Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6860867KB01/02/2011
EOC(3)-01-11 Trawsgrifiad (PDF, 433KB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 442368432KB18/01/2011
EOC(3)-01-11 Papur 1 Ymchwiliad i Effaith Polisi Llywodraeth Cymru ar Hygyrchedd Gwasanaethau Trafnidiaeth ar gyfer Pobl Anabl yng Nghymru - Tystiolaeth Lafar gan y Dirprwy Brif Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth (PDF, 139KB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 142336139KB18/01/2011
EOC(3)-01-11 Papur 2 Dilyniant i’r Ymchwiliad i Wahaniaethu yn erbyn Pobl Hŷn mewn Cyflogaeth (cyhoeddwyd Tachwedd 2009) - Tystiolaeth Lafar gan y Dirprwy Weinidog a’r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth (PDF, 254KB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 260096254KB18/01/2011
EOC(3)-01-11 Papur 3 Papur to Note Ymchwiliad i Effaith Polisi Llywodraeth Cymru ar Hygyrchedd Gwasanaethau Trafnidiaeth ar gyfer Pobl Anabl yng Nghymru - Tystiolaeth gan gwmni Newport Transport (PDF, 63KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6451263KB18/01/2011
EOC(3)-01-11 : Agenda Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6656065KB18/01/2011
EOC(3)-01-11 : Cofnodion Cryno Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6860867KB18/01/2011
EOC(3)-16-10 Papur 1 Ymchwiliad i Effaith Polisi Llywodraeth Cymru ar Hygyrchedd Gwasanaethau Trafnidiaeth i Bobl Anabl yng Nghymru - Newport Transport (PDF, 89KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 9113689KB07/12/2010
EOC(3)-16-10 Papur 3 Ymchwiliad i Effaith Polisi Llywodraeth Cymru ar Hygyrchedd Gwasanaethau Trafnidiaeth i Bobl Anabl yng Nghymru - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (PDF, 95KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 9728095KB07/12/2010
EOC(3)-16-10 Papur 2 Ymchwiliad i Effaith Polisi Llywodraeth Cymru ar Hygyrchedd Gwasanaethau Trafnidiaeth i Bobl Anabl yng Nghymru - Bysiau Arriva Cymru (PDF, 96KB) Pwyllgor Cyfle Cyfartal 9830496KB07/12/2010
EOC(3)-16-10 Trawsgrifiad (PDF, 421KB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 430080420KB07/12/2010
EOC(3)-16-10 : Agenda Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6553664KB07/12/2010
EOC(3)-16-10 : Cofnodion Cryno Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6656065KB07/12/2010
EOC(3)-15-10 Trawsgrifiad (PDF, 421KB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 430080420KB23/11/2010
EOC(3)-15-10 Papur 1 Craffu ar y Gyllideb Ddrafft 2011-12 - Tystiolaeth gan y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol (PDF, 197KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 155648152KB23/11/2010
EOC(3)-15-10 : Agenda Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6553664KB23/11/2010
EOC(3)-15-10 : Cofnodion Cryno Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6656065KB23/11/2010
EOC(3)-14-10 Papur 1 Ymchwiliad i effaith polisi Llywodraeth Cymru ar hygyrchedd gwasanaethau trafnidiaeth ar gyfer pobl anabl yng Nghymru - Mencap Cymru (PDF, 1MB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 10485761MB09/11/2010
EOC(3)-14-10 Papur 2 Ymchwiliad i effaith polisi Llywodraeth Cymru ar hygyrchedd gwasanaethau trafnidiaeth ar gyfer pobl anabl yng Nghymru - Monmouth People First (PDF, 65KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6656065KB09/11/2010
EOC(3)-14-10 Papur 4 Ymchwiliad i effaith polisi Llywodraeth Cymru ar hygyrchedd gwasanaethau trafnidiaeth ar gyfer pobl anabl yng Nghymru - Scope Cymru (PDF, 93KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 9523293KB09/11/2010
EOC(3)-14-10 Papur 5 Ymchwiliad i effaith polisi Llywodraeth Cymru ar hygyrchedd gwasanaethau trafnidiaeth ar gyfer pobl anabl yng Nghymru - Deafblind Cymru (PDF, 65KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6553664KB09/11/2010
EOC(3)-14-10 Papur 3 Ymchwiliad i effaith polisi Llywodraeth Cymru ar hygyrchedd gwasanaethau trafnidiaeth ar gyfer pobl anabl yng Nghymru - Fforwm Anabledd Abertawe (PDF, 65KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6553664KB09/11/2010
EOC(3)-14-10 Trawsgrifiad (PDF, 467KB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 477184466KB09/11/2010
EOC(3)-14-10 : Agenda Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6553664KB09/11/2010
EOC(3)-14-10 : Cofnodion Cryno Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6758466KB09/11/2010
EOC(3)-13-10 Papur 1 Cyllidebau ar sail Rhyw (PDF, 116KB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 118784116KB19/10/2010
EOC(3)-13-10 Trawsgrifiad (PDF, 345KB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 352256344KB19/10/2010
EOC(3)-13-10 Papur 2 Papur i'w nodi Gohebiaeth gan Ddirprwy Brif Weinidog Cymru a'r Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth - Hygyrchedd Gorsafoedd Rheilffordd yng Nghymru (PDF, 670KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 686080670KB19/10/2010
EOC(3)-13-10 : Agenda Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6553664KB19/10/2010
EOC(3)-13-10 : Cofnodion Cryno Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6758466KB19/10/2010
EOC(3)-12-10 Papur 1 Cyllidebau ar sail Rhyw - Tystiolaeth lafar gan Undeb y Prifysgolion a'r Colegau (PDF, 143KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 146432143KB05/10/2010
EOC(3)-12-10 Papur 2 Papur i'w nodi Gohebiaeth gan y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol - Hygyrchedd Gorsafoedd Pleidleisio (PDF, 122KB) (Saesneg yn unig)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 124928122KB05/10/2010
EOC(3)-12-10 Trawsgrifiad (PDF, 420KB)Pwyllgor Cyfle Cyfartal 429056419KB05/10/2010
EOC(3)-12-10 : Agenda Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6553664KB05/10/2010
EOC(3)-12-10 : Cofnodion Cryno Pwyllgor Cyfle Cyfartal 6656065KB05/10/2010

Partners & Help