Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Noder: Mae'r rhestr ganlynol o dudalennau a dogfennau sy'n ymwneud â busnes pwyllgorau hanesyddol yn anghyflawn ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio i adfer yr holl wybodaeth berthnasol cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â dogfennau penodol sy'n gysylltiedig â phwyllgor, ac na allwch chi ddod o hyd iddynt, cysylltwch â'r Cynulliad gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.

 

I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
EUR(3)-05-11 Trawsgrifiad (PDF, 401KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd408576399KB22/03/2011
EUR(3)-05-11 Papur 5 Ymateb gan yr Arlywydd Barroso i lythyr CALRE ar Strategaeth Ewrop 2020 (Saesneg yn Unig) (PDF, 42KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd4198441KB22/03/2011
EUR(3)-05-11 Papur 2 Trafodaeth ag Aelodau Cymru o Senedd Ewrop Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2011 a Materion Etifeddiaeth - Adroddiad Etifeddiaeth (Saesneg yn Unig) (PDF, 161KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd163840160KB22/03/2011
EUR(3)-05-11 Papur 4 Llais Cymru yn y Ddadl ar y Polisi (Saesneg yn Unig) (PDF, 261KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd266240260KB22/03/2011
EUR(3)-05-11 Papur 1 Trafodaeth ag Aelodau Cymru o Senedd Ewrop Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2011 a Materion Etifeddiaeth - Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd (Saesneg yn Unig) (PDF, 269KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd274432268KB22/03/2011
EUR(3)-05-11 Papur 3 Cytuniad Lisbon a Phrotocol Sybsidiaredd Adolygu’r datblygiadau - Diweddariad ar Fonitro Sybsidiaredd (Saesneg yn Unig) (PDF, 95KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd174080170KB22/03/2011
EUR(3)-05-11 : Agenda Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd6553664KB22/03/2011
EUR(3)-05-11 : Cofnodion cryno Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd6860867KB22/03/2011
EUR(3)-04-11 Camau i’w cymryd Ateb Gan Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a llwodraeth Leopl (PDF,119KB) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd120832118KB08/03/2011
EUR(3)-04-11 Papur 02 Papur ar Raglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd (PDF, 295KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd301056294KB08/03/2011
EUR(3)-04-11 Papur 08 Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol - Blwyddyn Ewropeaidd 2010 (Saesneg yn Unig) (PDF, 536KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd547840535KB08/03/2011
EUR(3)-04-11 Papur 06 Diwrnod Rhyngwladol y Menywod - Gwerthusiad Prifysgol Caeredin (Saesneg yn Unig) (PDF, 574KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd586752573KB08/03/2011
EUR(3)-04-11 Papur 11 Y wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun Cyd-Gymorth Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddi Cynaliadwy mewn Ardaloedd Dinesig - Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (Saesneg yn Unig) (PFD, 105KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd106496104KB08/03/2011
EUR(3)-04-11 Trawsgrifiad (PDF, 445KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd454656444KB08/03/2011
EUR(3)-04-11 Papur 04 Diwrnod Rhyngwladol y Menywod - Rhaglen o weithgareddau Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn y Cynulliad Cenedlaethol (Saesneg yn Unig) (PDF, 147KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd149504146KB08/03/2011
EUR(3)-04-11 Papur 07 Diwrnod Rhyngwladol y Menywod - Warm Hearts in Africa (Saesneg yn Unig) (PDF, 531KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd542720530KB08/03/2011
EUR(3)-04-11 Papur 10 Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol - Cydraddoldeb Rhywiol (Saesneg yn Unig) (PDF, 483KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd493568482KB08/03/2011
EUR(3)-04-11 Papur 03 Diwrnod Rhyngwladol y Menywod - Positive Women (PDF, 207KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd210944206KB08/03/2011
EUR(3)-04-11 Papur 13 Llythyr i Weinidog Gwladol Busnes a Menter y DU (Saesneg yn Unig) (PDF, 596KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd609280595KB08/03/2011
EUR(3)-04-11 Papur 12 Nodyn ar Gynnig Ynghylch Cynnyrch Bwyd a Sybsidiaredd ac Atodiad A (Saesneg yn Unig) (PDF, 757KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd774144756KB08/03/2011
EUR(3)-04-11 : Agenda Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd6656065KB08/03/2011
EUR(3)-04-11 : Papur 01 : Adroddiad Etifeddiaeth Drafft y Pwyllgor Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd6553664KB08/03/2011
EUR(3)-04-11 : Papur 09 : Y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol - Blwyddyn Ewropeaidd 2011 Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd7168070KB08/03/2011
EUR(3)-04-11 : Confnodion Cryno Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd6963268KB08/03/2011
EUR(3)-03-11 Papur 2 Prif Weinidog Cymru Y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau yn yr Undeb Ewropeaidd (PDF, 212KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd216064211KB15/02/2011
EUR(3)-03-11 Papur 4 Safbwynt CLILC ar Ddyfodol y Polisi Cydlyniant (Saesneg yn Unig) (PDF, 700KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd715776699KB15/02/2011
EHR(3)-03-11 Papur 1 Blaenoriaethau ar gyfer Llywyddiaeth Hwngari yn rr Undeb Ewropeaidd (Saesneg yn Unig) (PDF, 425KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd434176424KB15/02/2011
EUR(3)-03-11 Papur 3 Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i'r Ymgynghoriad ar Bumed Adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar y Polisi Cydlyniant (Saesneg yn Unig) (PDF, 591KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd604160590KB15/02/2011
EUR(3)-03-11 Trawsgrifiad (PDF, 536KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd545792533KB15/02/2011
EUR(3)-03-11 : Agenda Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd6656065KB15/02/2011
EUR(3)-03-11 : Cofnodion Cryno Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd6758466KB15/02/2011
EUR(3)-02-11 Papur 2 Y wybodaeth ddiweddaraf am Bwyllgor y Rhanbarthau - Cynrychiolwyr Cynulliad Cenedlaethol Cymru (PDF, 937KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd958464936KB01/02/2011
EUR(3)-02-11 Trawsgrifiad (PDF, 435KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd444416434KB01/02/2011
EUR(3)-02-11 Papur 4 Pwyllgor Undeb Ewropeaidd Tŷ’r Arglwyddi - Ymchwiliad i’r Arolwg o Gyllideb yr UE (PDF, 567KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd579584566KB01/02/2011
EUR(3)-02-11 : Papur 3 : Y wybodaeth ddiweddaraf am Bwyllgor y Rhanbarthau - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd7168070KB01/02/2011
EUR(3)-02-11 : Agenda Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd6656065KB01/02/2011
EUR(3)-02-11 : Paper 1 : Y wybodaeth ddiweddaraf am CALRE - CALRE Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd7168070KB01/02/2011
EUR(3)-02-11 : Cofnodion Cryno Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd6860867KB01/02/2011
EUR(3)-01-11 Trawsgrifiad (PDF, 490KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd500736489KB18/01/2011
EUR(3)-01-11 Papur 5 Llythyr gan Brif Weinidog Cymru ar gysylltiadau a gwledydd y mae gan Gymru Femorandwm o Ddealltwriaeth a nhw (Saesneg yn Unig) (PDF, 2MB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd20971522MB18/01/2011
EUR(3)-01-11 : Agenda Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd6656065KB18/01/2011
EUR(3)-01-11 : Papur 1 : Adolygu cyllideb yr UE a dyfodol polisi cydlyniad yr UE - Yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd7372872KB18/01/2011
EUR(3)-01-11 : Cofnodion Cryno Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd6860867KB18/01/2011
EUR(3)-16-10 Papur 6 Ymateb gan Gadeirydd Pwyllgor Craffu Ewropeaidd Tŷ’r Cyffredin (PDF, 191KB)(Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd194560190KB23/11/2010
EUR(3)-16-10 Papur 3 Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd Pwyllgor Dethol yr UE yn Nhŷ’r Arglwyddi (PDF, 176KB)(Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd179200175KB23/11/2010
EUR(3)-16-10 Papur 4 Llythyr gan y Cadeirydd at Gadeirydd Pwyllgor Craffu Ewropeaidd Tŷ’r Cyffredin (PDF, 176KB)(Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd179200175KB23/11/2010
EUR(3)-16-10 Papur 7 Ymateb gan Mark Prisk AS (PDF, 60KB)(Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd6041659KB23/11/2010
EUR(3)-16-10 Trawsgrifiad (PDF, 536KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd545792533KB23/11/2010
EUR(3)-16-10 Papur 1 Ymchwiliad i’r Adolygiad o Gyllideb yr UE a Dyfodol y Polisi Cydlyniant a Datblygiadau eraill yn yr UE - Prif Weinidog Cymru (PDF, 297KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd256000250KB23/11/2010
EUR(3)-16-10 Papur 2 Cyfranogiad Cymru yn Rhaglenni Cyllido’r UE Rhaglenni Dysgu Gydol Oes (PDF, 409KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd417792408KB23/11/2010

Partners & Help