Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Noder: Mae'r rhestr ganlynol o dudalennau a dogfennau sy'n ymwneud â busnes pwyllgorau hanesyddol yn anghyflawn ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio i adfer yr holl wybodaeth berthnasol cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â dogfennau penodol sy'n gysylltiedig â phwyllgor, ac na allwch chi ddod o hyd iddynt, cysylltwch â'r Cynulliad gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.

 

I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
Leg(2) 09-07 LC1493 - Gorchymyn Cynllun Pensiwn y Diffoddwyr Tân (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau1433614KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1494 - The Firefighters' Compensation Scheme (Wales) Order 2007Y Pwyllgor Deddfau1228812KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1495 - The Firefighters' Pension (Wales) Scheme (Amendment) Order 2007Y Pwyllgor Deddfau1228812KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1496 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Cyllid Cyfalaf a Chyfrifyddu) (Cymru) (Diwygio) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1497 - Rheoliadau Cymorth Gwladol (Asesu Adnoddau a Symiau at Anghenion Personol) (Diwygio) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1498 - Rheoliadau Atchwanegiadau Bwyd (Cymru) (Diwygio) 2007Y Pwyllgor Deddfau92169KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1499 - Rheoliadau Comisiynydd Plant Cymru (Penodi) (Diwygio) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1507 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Treuliau Teithio a Pheidio â Chodi Tâl) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1503 - Gorchymyn Traffig Ffyrdd (Ardal Barcio a Ganiateir ac Ardal Barcio Arbennig) (Sir Ynys Môn) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1508 - Rheoliadau Tocio Cynffonnau Cwn Gwaith (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1501 - Rheoliadau Addysg (Unedau Cyfeirio Disgyblion) (Cymhwyso Deddfiadau) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1509 - Rheoliadau Anffurfio (Triniaethau a Ganiateir) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1506 - Rheoliadau Strategaethau Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (Diwygio) 2007Y Pwyllgor Deddfau92169KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1500 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) (Rhif 2) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1510 - Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Dirymiadau Amrywiol) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau92169KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1505 - Rheoliadau Grantiau a Benthyciadau Dysgu y Cynulliad (Addysg Uwch) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau1228812KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1504 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Gwasanaethau Fferyllol) (Taliadau i Bersonau sy'n darparu Gwasanaethau Fferyllol) (Diwygio) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1512 - Gorchymyn Deddf Lles Anifeiliaid 2006 (Cychwyn Rhif 1) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau92169KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1511 - Gorchymyn Lles Anifeiliaid (Cludo) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau92169KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 Cofnodion Y PwyllgorY Pwyllgor Deddfau2457624KB20/03/2007
Leg(2) 09-07 LC1513 - Rheoliadau'r Awdurdodau Lleol (Lwfansau i Aelodau) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB20/03/2007
Leg(2) 08-07 LC1486 - Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Trefniadau Gweithrediaeth) (Penderfyniadau, Dogfennau a Chyfarfodydd) a'r Pwyllgorau Safonau (Cymru) (Diwygio) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB13/03/2007
Leg(2) 08-07 AgendaY Pwyllgor Deddfau1945619KB13/03/2007
Leg(2) 08-07 LC1484 - Rheoliadau'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Ffioedd a Thaliadau Optegol) (Diwygio) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau92169KB13/03/2007
Leg(2) 08-07 LC1485 - Gorchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau92169KB13/03/2007
Leg(2) 08-07 LC1483 - Rheoliadau Gwasanaeth Mabwysiadu Awdurdodau Lleol (Cymru) 2007 (Saesneg yn Unig)Y Pwyllgor Deddfau1126411KB13/03/2007
Leg(2) 08-07 Cofnodion Y PwyllgorY Pwyllgor Deddfau2355223KB13/03/2007
Leg(2) 08-07 LC1482 - Rheoliadau Byrddau Iechyd Lleol (Cyfansoddiad, Aelodaeth a Gweithdrefnau) (Cymru) (Diwygio) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB13/03/2007
Leg(2) 08-07 LC1489 - Rheoliadau Staffio Ysgolion a Gynhelir (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB13/03/2007
Leg(2) 08-07 LC1487 - Rheoliadau Ysgolion Annibynnol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau92169KB13/03/2007
Leg(2) 08-07 LC1490 - Gorchymyn Dynodi Ysgolion sydd â Chymeriad Crefyddol (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau92169KB13/03/2007
Leg(2) 08-07 LC1492 - Rheoliadau Cynllun Taliad Sengl a Chynlluniau Cymorth y Polisi Amaethyddol Cyffredin (Trawsgydymffurfio) (Cymru) (Diwygio) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB13/03/2007
Leg(2) 08-07 LC1491 - Gorchymyn Cyfeiriadau at Awdurdodau Iechyd 2007Y Pwyllgor Deddfau92169KB13/03/2007
Leg(2) 08-07 LC1488 - Rheoliadau Hysbysiadau o Farchnata Bwyd at Ddefnydd Maethol Neilltuol (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB13/03/2007
Leg(2) 08-07 LC1502 - The Curd Cheese (Restriction on Placing on the Market) (Wales) (Revocation) Regulations 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB13/03/2007
Leg(2) 07-07 LC1473 - Rheoliadau Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru (Cyfansoddiad) (Diwygio) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB06/03/2007
Leg(2) 07-07 AgendaY Pwyllgor Deddfau1843218KB06/03/2007
Leg(2) 07-07 LC1474 - Rheoliadau Deddf Galluedd Meddyliol 2005 (Corff Priodol) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB06/03/2007
Leg(2) 07-07 LC1479 - Rheoliadau Halogion mewn Bwyd (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau92169KB06/03/2007
Leg(2) 07-07 LC1475 - Gorchymyn Deddf Galluedd Meddyliol 2005 (Cychwyn) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau92169KB06/03/2007
Leg(2) 07-07 LC1477 - Rheoliadau Deddf Galluedd Meddyliol 2005 (Colli Galluedd yn ystod Prosiect Ymchwil) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB06/03/2007
Leg(2) 07-07 LC1481 - Rheoliadau Adnabod Gwartheg (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau1228812KB06/03/2007
Leg(2) 07-07 LC1480 - Rheoliadau Cig (Ffioedd Rheolaethau Swyddogol) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau92169KB06/03/2007
Leg(2) 07-07 LC1476 - Rheoliadau Deddf Galluedd Meddyliol 2005 (Eiriolwyr Annibynnol o ran Galluedd Meddyliol) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau1228812KB06/03/2007
Leg(2) 07-07 LC1478 - Rheoliadau Cwotâu Cynnyrch Llaeth (Cymru) (Diwygio) 2007Y Pwyllgor Deddfau92169KB06/03/2007
Leg(2) 08-06 Cofnodion Y PwyllgorY Pwyllgor Deddfau2252822KB06/03/2007
Leg(2) 06-07 Cofnodion Y PwyllgorY Pwyllgor Deddfau2150421KB27/02/2007
Leg(2) 06-07 AgendaY Pwyllgor Deddfau1740817KB27/02/2007
Leg(2) 06-07 LC1466 - Gorchymyn Traffig Ffyrdd (Ardal Barcio a Ganiateir ac Ardal Barcio Arbennig) (Sir Gwynedd) 2007Y Pwyllgor Deddfau1024010KB27/02/2007
Leg(2) 06-07 LC1467 - Rheoliadau Plant (Perfformiadau) (Diwygio) (Cymru) 2007Y Pwyllgor Deddfau92169KB27/02/2007

Partners & Help