Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Noder: Mae'r rhestr ganlynol o dudalennau a dogfennau sy'n ymwneud â busnes pwyllgorau hanesyddol yn anghyflawn ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio i adfer yr holl wybodaeth berthnasol cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â dogfennau penodol sy'n gysylltiedig â phwyllgor, ac na allwch chi ddod o hyd iddynt, cysylltwch â'r Cynulliad gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.

 

I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

Wedi dod o hyd 33 canlyniadau
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
SFM(3)-01-11 Papur i'w Nodi Gohebiaeth gan y Prif Weinidog (PDF, 97KB)Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog9830496KB22/03/2011
SFM(3)-01-11 Papur i'w Nodi, Atodiad A Gohebiaeth gan y Prif Weinidog (Saesneg yn Unig) (PDF, 1.7MB)Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog10485761MB22/03/2011
SFM(3)-01-11 Trawsgrifiad (PDF, 467KB)Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog477184466KB22/03/2011
SFM(3)-01-11 : Agenda Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog6553664KB22/03/2011
SFM(3)-01-11 : Cofnodion Cryno Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog6656065KB22/03/2011
SFM(3)-02-10 Papur 1 Craffu ar gyllideb ddrafft Llywodraeth Cynulliad Cymru - Llywodraeth Cynulliad Cymru (Saesneg yn Unig) (PDF, 799KB)Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog154624151KB07/12/2010
SFM(3)-02-10 Trawsgrifiad (PDF, 427KB)Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog436224426KB07/12/2010
SFM(3)-02-10 : Agenda Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog6553664KB07/12/2010
SFM(3)-02-10 : Papur 2 : Y wybodaeth ddiweddaraf am ymrwymiadau ‘Cymru’n Un’ - Llywodraeth Cynulliad Cymru Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog114688112KB07/12/2010
SFM(3)-01-10 Trawsgrifiad (PDF, 127KB)Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog129024126KB16/03/2010
SFM(3)-01-09 Trawsgrifiad (PDF, 145KB)Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog148480145KB01/10/2009
SFM(3)-01-09 : Agenda Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog6553664KB01/10/2009
SFM(3)-01-09 : Papur 1 : Ymateb Llywodraeth Cynulliad Cymru i’r sefyllfa economaidd bresennol - Gwybodaeth gefndir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog6451263KB01/10/2009
SFM(3)-01-09 : Papur 2 : Yr hinsawdd economaidd bresennol a’r effaith ar ymrwymiadau allweddol Cymru’n Un - Gwybodaeth gefndir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog6451263KB01/10/2009
SFM(3)-01-09 : Cofnodion Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog6758466KB01/10/2009
SFM(3)-01-09 : Trawsgrifiad Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog199680195KB01/10/2009
SFM(2)-01-07 - AgendaY Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog1228812KB25/01/2007
SFM(2)-01-07 - Cofnodion y PwyllgorY Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog2150421KB25/01/2007
Trawsgrifiad Pwyllgor - PDFY Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog204800200KB29/06/2006
Trawsgrifiad Pwyllgor - HTMLY Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog144384141KB29/06/2006
SFM(2)-02-06 - AgendaY Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog1228812KB29/06/2006
SFM(2)-02-06 Cofnodion y PwyllgorY Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog2355223KB29/06/2006
SFM(2)-01-06 - Cofnod y PwyllgorY Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog179200175KB02/02/2006
SFM(2)-01-06 - Cofnodion y PwyllgorY Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog2560025KB02/02/2006
SFM(2)-01-06 - AgendaY Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog1433614KB02/02/2006
SFM(2)-01-06 - Cofnod y Pwyllgor (pdf, 209kb)Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog212992208KB02/02/2006
SFM(2)-01-06 - Ymateb Ysgrifenedig o'r Prif Weinidog i'r Pwyllgor (PDF, 87 KB - Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog8499283KB02/02/2006
SFM(2)-01-05 - AgendaY Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog1331213KB30/06/2005
SFM(2)-01-05 - MinutesY Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog2867228KB30/06/2005
SFM(2)-01-05 - Ymateb Ysgrifenedig o'r Prif Weinidog i'r Pwyllgor (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog437248427KB30/06/2005
SFM(2)-01-05 - Cofnod y Pwyllgor (pdf, 230kb)Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog234496229KB30/06/2005
SFM(2)-01-05 - Cofnod y PwyllgorY Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog155648152KB30/06/2005
SFM(2)-01-05 - Ymateb ysgrifenedig o'r Prif Weinidog i Peter Black AM (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog198656194KB30/06/2005

Partners & Help