Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008

Mesur Arfaethedig Llywodraeth a gyflwynwyd gan Ieuan Wyn Jones AC, Gweinidog dros yr Economi a Thrafnidiaeth

Diben y Mesur yw

Mesur gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud darpariaeth ynghylch teithio gan bersonau sy'n cael addysg gynradd, addysg uwchradd neu addysg bellach neu hyfforddiant i ysgolion neu i fannau eraill lle y maent yn cael addysg neu hyfforddiant, ac oddi yno; ac at ddibenion cysylltiedig.

Newyddion diweddaraf

Yn dilyn cytundeb y Cynulliad Cenedlaethol ar destun y Mesur arfaethedig, cafodd Gymeradwyaeth Frenhinol ar 10 Rhagfyr 2008. Mae’r Mesur arfaethedig erbyn hyn yn Fesur y Cynulliad Cenedlaethol (cyfraith Cymru).

Cofnod o Daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl canlynol yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith Mesur drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008

Cynod

Dyddiad

 • Cyflwyno’r Mesur Arfaethedig

 • Cyfnod 1 – Pwyllgor yn ystyried yr egwyddorion cyffredinol*

 • N/A

 • Cyfnod 1 – Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 • Cyfnod 2 – Pwyllgor yn ystyried y diwygiadau **

 • Cyfnod 3 – Y Cyfarfod Llawn yn ystyried y diwygiadau

 • Cyfnod 4 – Pasio’r Mesur yn y Cyfarfod Llawn

 • Dyddiad Cymeradwyaeth Frenhinol

* Cytunodd y Pwyllgor Busnes i beidio â chyfeirio'r Mesur arfaethedig at bwyllgor i ystyried ei egwyddorion cyffredinol yng Nghyfnod 1

** Y Pwyllgor ar y Mesur Arfaethedig ynghylch Teithio gan Ddysgwyr

|

Y Pwyllgor ar y Mesur Arfaethedig

|
Cytunodd y Pwyllgor Busnes i beidio â chyfeirio'r Mesur arfaethedig at bwyllgor ar gyfer ystyried yr egwyddorion cyffredinol yng Nghyfnod 1. Eitemau newyddion cysylltiedig

Ceir eistemau newyddion a baratowyd gan y Cynulliad mewn perthynas â'r ddeddfwriaeth hon yn yr adran ar gyfer

 • Cyfnod 1

Pwyllgor yn ystyried egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig, a'r Cynulliad yn cytuno ar yr egwyddorion cyffredinol hynny:

Dadl yn y Cyfarfod Llawn
Cytunood y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Mesur arfaethedig wedi'r ddadl ar  Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Ebrill 2008.

 • Cyfnod 2

Pwyllgor yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a gyflwynwyd yn fanwl:

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 30 Ebrill 2008 a ddaeth I ben ar 3 Gorffennaf 2008. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd ar gael yn:
 • Cyfnod 3

Y Cynulliad yn ystyried y Mesur arfaethedig ac unrhyw welliannau a ddewiswyd yn fanwl: Dechreuodd Cyfnod 3 ar 4 Gorffennaf 2008 a ddaeth I ben ar 30 Medi 2008. Mae manylion y gwelliannau a gyflwynwyd a gael yn:
 • Cyfnod 4

Pleidlais gan y Cynulliad i basio testun terfynol y Mesur arfaethedig: Cafodd y Mesur ei basio gan y Cynulliad yn ystod y trafodion 30 Medi 2008.

Partners & Help