Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Noder: Mae'r rhestr ganlynol o dudalennau a dogfennau sy'n ymwneud â busnes pwyllgorau hanesyddol yn anghyflawn ar hyn o bryd. Rydym yn gweithio i adfer yr holl wybodaeth berthnasol cyn gynted â phosibl.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â dogfennau penodol sy'n gysylltiedig â phwyllgor, ac na allwch chi ddod o hyd iddynt, cysylltwch â'r Cynulliad gan ddefnyddio'r ffurflen gyswllt.

 

I gael canllaw ar sut i ddefnyddio'r teclyn chwilio hwn ewch i'r dudalen canllaw chwilio.

Daeth y chwiliad o hyd i 50 o ganlyniadau. Yn dangos y 50 canlyniad diweddaraf.

I leihau nifer y canlyniadau, hidlwch fesul dyddiad neu allweddair.
TeitlTrefnu yn ôl TeitlCategoriTrefnu yn ôl CategoriMaintTrefnu yn ôl MaintDyddiadTrefnu yn ôl Dyddiad
el_3__18-10__p1__-_glas_cymruY Pwyllgor Menter a Dysgu20971522MB22/09/2020
CA(3)-09-11 Trawsgrifiad (PDF, 330KB)Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol338944331KB30/03/2011
CA(3)-09-11 : Agenda Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol6656065KB30/03/2011
CA(3)-09-11 : CA578 : Rheoliadau Gofal Cymunedol, Gwasanaethau ar gyfer Gofalwyr a Gwasanaethau Plant (Taliadau Uniongyrchol) (Cymru) 2011 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol7987278KB30/03/2011
CA(3)-09-11 : CA580 : Gorchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Breinlythyrau) 2011 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol6656065KB30/03/2011
CA(3)-09-11 : Papur 1 : Trefniadau adrodd ar gyfer offerynnau a osodwyd yn rhy hwyr i gael eu hystyried yn llawn gan y Pwyllgor. Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol6860867KB30/03/2011
CA(3)-09-11 : Cryno Adroddiad Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol6451263KB30/03/2011
CA(3)-09-11 : Papur 2 : Trefniadau adrodd ar gyfer offerynnau a osodwyd yn rhy hwyr i gael eu hystyried yn llawn gan y Pwyllgor: Rhestr o offerynnau Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol6656065KB30/03/2011
BC(3)11-11 : Cofnodion Pwyllgor Busnes6758466KB29/03/2011
PET(3)-06-11 Papur i'w Nodi P-03-077 Sustrans (PDF, 74.9KB) (Saesneg yn unig) Y Pwyllgor Deisebau7577674KB29/03/2011
PET(3)-06-11 Papur 1 Deisebau newydd ac y wybodaeth ddiweddaraf am ddeisebau blaenorol (PDF, 9.28MB) Y Pwyllgor Deisebau41943044MB29/03/2011
PET(3)-06-11 Trawsgrifiad (PDF, 363KB)Y Pwyllgor Deisebau371712363KB29/03/2011
PET(3)-06-11 : Agenda Y Pwyllgor Deisebau6758466KB29/03/2011
PET(3)-06-11 : Cofnodion Y Pwyllgor Deisebau7987278KB29/03/2011
SOC(3)-01-11 Papur 1 Adroddiad gan y Comisiynydd Safonau (PDF, 131KB)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad134144131KB29/03/2011
SOC(3)-01-11 Trawsgrifiad (PDF, 270KB)Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad275456269KB29/03/2011
SOC(3)-01-11 : Agenda Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad6451263KB29/03/2011
SOC(3)-01-11 : Cofnodion Cryno Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad6553664KB29/03/2011
CC(3)-06-11 Papur 1 Craffu ar ymateb Llywodraeth Cymru i adroddiad y Pwyllgor ar y Sector Tai Rhent Preifat (PDF, 96KB) Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant9728095KB24/03/2011
CC(3)-06-11 Trawsgrifiad (PDF, 382KB)Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant390144381KB24/03/2011
CC(3)-06-11 : Agenda Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant6553664KB24/03/2011
CC(3)-06-11 : Cofnodion cryno Y Pwyllgor Cymunedau a Diwylliant6758466KB24/03/2011
RDC(3)-05-11 Trawsgrifiad (PDF, 499KB)Yr Is-Bwyllgor Datblygu Gwledig509952498KB24/03/2011
RDC(3)-05-11 : Agenda Yr Is-Bwyllgor Datblygu Gwledig6553664KB24/03/2011
RDC(3)-05-11 : Cofnodion Cryno Yr Is-Bwyllgor Datblygu Gwledig6656065KB24/03/2011
CA(3)-08-11 Papur 2 Ymateb y Gweinidog dyddiedig 16 Rhagfyr 2009 (Saesneg yn Unig) (PDF, 116KB)Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol117760115KB24/03/2011
CA(3)-08-11 Papur 1 Llythyr gan y Cadeirydd at y Gweinidog dyddiedig 9 Rhagfyr 2009 (PDF, 53KB)Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol5324852KB24/03/2011
CA(3)-08-11 Trawsgrifiad (PDF, 287KB)Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol292864286KB24/03/2011
CA(3)-08-11 : Agenda Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol6860867KB24/03/2011
CA(3)-08-11 : CA574 : Gorchymyn Addysg (Ciniawau Ysgol Rhad ac am Ddim) (Credydau Treth Rhagnodedig) (Cymru) (Diwygio) 2011 Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol6758466KB24/03/2011
CA(3)-08-11 : Cryno Adroddiad Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol6451263KB24/03/2011
PAC(3)-05-11 Papur 1 Prosiectau Trafnidiaeth Mawr tystiolaeth ysgrifenedig gan Lywodraeth Cymru (PDF, 308 KB) Y Pwyllgor Archwilio 315392308KB23/03/2011
PAC(3)-05-11 Papur i'w nodi Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Gohebiaeth gan Mr Colman (PDF, 228 KB) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Archwilio 233472228KB23/03/2011
PAC(3)-05-11 Papur i'w nodi Llythyr gan yr Ysgrifennydd Parhaol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus Prosiectau Trafnidiaeth Mawr (PDF, 127 KB) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Archwilio 130048127KB23/03/2011
PAC(3)-05-11 Papur 2 Canolfannau Technium Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF, 2.96 MB)Y Pwyllgor Archwilio 31457283MB23/03/2011
PAC(3)-05-11 Papur i'w nodi Llythyr gan y Gweinidog Gwladol dros Blismona a Chyfiawnder Troseddol at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (PDF, 158 KB) (Saesneg yn unig)Y Pwyllgor Archwilio 161792158KB23/03/2011
PAC(3)-05-11 Papur i'w nodi Llythyr gan Mr Jeremy Colman at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (PDF, 1.53 MB) (Saesneg yn uinig)Y Pwyllgor Archwilio 10485761MB23/03/2011
PAC(3)-05-11 Trawsgrifiad (PDF, 533KB)Y Pwyllgor Archwilio 544768532KB23/03/2011
PAC(3)-05-11 : Agenda Y Pwyllgor Archwilio 6656065KB23/03/2011
PAC(3)-05-11 : Cofnodion cryno Y Pwyllgor Archwilio 6758466KB23/03/2011
BC(3)10-11 : Cofnodion Pwyllgor Busnes6860867KB22/03/2011
EUR(3)-05-11 Trawsgrifiad (PDF, 401KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd408576399KB22/03/2011
EUR(3)-05-11 Papur 5 Ymateb gan yr Arlywydd Barroso i lythyr CALRE ar Strategaeth Ewrop 2020 (Saesneg yn Unig) (PDF, 42KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd4198441KB22/03/2011
EUR(3)-05-11 Papur 2 Trafodaeth ag Aelodau Cymru o Senedd Ewrop Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2011 a Materion Etifeddiaeth - Adroddiad Etifeddiaeth (Saesneg yn Unig) (PDF, 161KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd163840160KB22/03/2011
EUR(3)-05-11 Papur 4 Llais Cymru yn y Ddadl ar y Polisi (Saesneg yn Unig) (PDF, 261KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd266240260KB22/03/2011
EUR(3)-05-11 Papur 1 Trafodaeth ag Aelodau Cymru o Senedd Ewrop Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer 2011 a Materion Etifeddiaeth - Rhaglen Waith y Comisiwn Ewropeaidd (Saesneg yn Unig) (PDF, 269KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd274432268KB22/03/2011
EUR(3)-05-11 Papur 3 Cytuniad Lisbon a Phrotocol Sybsidiaredd Adolygu’r datblygiadau - Diweddariad ar Fonitro Sybsidiaredd (Saesneg yn Unig) (PDF, 95KB)Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd174080170KB22/03/2011
EUR(3)-05-11 : Agenda Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd6553664KB22/03/2011
EUR(3)-05-11 : Cofnodion cryno Y Pwyllgor Materion Ewropeaidd6860867KB22/03/2011
SFM(3)-01-11 Papur i'w Nodi Gohebiaeth gan y Prif Weinidog (PDF, 97KB)Y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog9830496KB22/03/2011

Partners & Help