Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 
You are in :

Busnes y Trydydd Cynulliad (2007 - 2011)

 

Cyfarfodydd Llawn

Cynhelir Cyfarfodydd Llawn y Cynulliad yn y Siambr ar ddydd Mawrth a dydd Mercher. Gallwch weld holl ddogfennau'r Cyfarfodydd Llawn, gan gynnwys Agendâu, Pleidleisiau a Thrafodion ac ati yma.

Y Pwyllgorau

Mae Pwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol yn cyflawni nifer o swyddogaethau, gan gynnwys craffu ar bolisïau Llywodraeth Cynulliad Cymru, craffu ar waith y Gweinidogion a chraffu ar ddeddfwriaeth.

Deddfwriaeth

Mae'r adran hon yn rhoi manylion yr holl Fesurau Cynulliad, y Gorchmynion Cymhwysedd Deddfwriaethol a'r Is-ddeddfwriaeth sy'n cael eu trafod gan y Cynulliad. Mae hefyd yn egluro'r broses ddeddfu yng Nghymru.

Canllawiau a dogfennau

Mae'r adran hon yn cynnwys amrywiaeth eang o ganllawiau a chyhoeddiadau a Osodwyd a Rheolau Sefydlog Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Mawr:

Aelodau Etholedig y Trydydd Cynulliad (2007-2011)

​​​​​Ceir rhestr o’r holl Grwpiau Trawsbleidiol a gofrestrwyd yn y Trydydd Cynulliad isod

Barn y Cyhoedd 2008

 
 

Partners & Help