Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Pwyllgor ar y Mesur Arfaethedig ynghylch Teithio gan Ddysgwyr

Aelodau'r Pwyllgor

bus-leg-measures-lt-membership

Enw

Plaid Wleidyddol Etholaeth
Kirsty Williams Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Brycheiniog a Sir Faesyfed
Ieuan Wyn Jones Plaid Cymru Ynys Mon
Lorraine Barrett Llafur De Caerdydd a Phenarth
Alun Cairns Plaid Geidwadol Cymru Gorllewin De Cymru
Ann Jones Llafur Dyffryn Clwyd
Gallwch anfon e-bost at Aelod Cynulliad drwy ddefnyddio’r ffurflen hon.

Swyddfa Ddeddfwriaeth

bus-leg-measures-lt-membership

Enw

Swydd

Rhif Ffôn

Gareth Williams Clerc y Pwyllgor 029 2089 8008
Ruth Hatton Dirprwy Glerc y Pwyllgor 029 2082 8019
Gallwch anfon e-bost i Dîm Clercio’r Pwyllgor gan ddefnyddio’r linc hwn

Partners & Help