Desktop
Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 
 

Y Mesur Arfaethedig ynghylch Teithio gan Ddysgwyr (Cymru)

Gwelliannau Cam 3

Ystyried gwelliannau

Ar ôl i’cwblhau trafodion Cyfnod 3, bydd Cynfod 3 yn dechrau ar 4 Gorffennaf 2008 Cyfarfu'r Pwyllgor ar 30 Medi 2008 i ystyried a gwaredu'r gwelliannau i'r Mesur arfaethedig.

Mae’r hysbysiadau o welliannau yn dangos gwelliannau sydd wedi’u cyflwyno ar ddyddiad penodol. Mae’r rhestri wedi’u trefnu yn dangos y gwelliannau sydd i’w hystyried mewn cyfarfod.  Mae’r ddogfen Grwpio Gwelliannau yn nodi ym mha drefn y caiff gwelliannau eu trafod mewn cyfarfod penodol ac unrhyw wybodaeth berthnasol yn ymwneud â’r gweithdrefnau.  

Gwybodaeth ddefnyddiol

Ceir rhagor o wybodaeth am gyflwyno gwelliannau yn ystod Cyfnod 2 ym mhenderfyniad y Llywydd ar ffurf briodol gwelliannau (PDF, 33KB).

Partners & Help